Selvbetjening og tidsbestilling

Ældreboliger

Du skal kontakte visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen for at blive visiteret til en ældrebolig

 

Ansøgningsskema til ældrebolig 

 

Sådan søger du en ældrebolig

En ældrebolig er for dig, som har et handicap eller en funktionsnedsættelse, og som ikke har mulighed for selv at finde en egnet bolig.

Du kan selv læse mere om lovgrundlaget i Lov om almene ældreboliger §54.

Du kan tilbydes en ældrebolig når:

  • du har en varig fysisk funktionsnedsættelse
  • ældreboligen helt eller delvist vil kunne kompensere for funktionsnedsættelsen og dermed øge din mulighed for at mestre hverdagens aktiviteter i og udenfor boligen

Du kan i særlige og sjældne tilfælde også få anvist en ældrebolig, hvis du ikke har et særligt behov for en sådan bolig. Dette vil kun ske, hvis kommunen ikke kan få udlejet boligen til en person, der opfylder visitationskriterierne. I dette tilfælde vil almindelige lejebetingelser gælde.

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en ældrebolig.

Du kan søge om en ældrebolig ved at anvende vores ansøgningsskema eller ved at henvende dig til visitationen.

Det er muligt at søge en ældrebolig i en anden kommune, men du skal stadig rette henvendelse til visitationen i Silkeborg Kommune, som skal behandle din ansøgning. Herefter sender vi den til den kommune, du ønsker at flytte til, hvor ansøgningen også skal godkendes.

Ansøgningsskema til ældrebolig (pdf)

 

Visitationen
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Indgangen
Søvej 3, 2. sal
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 18 76
Mail: visitationsgruppen@silkeborg.dk

Telefontid:
Mandag - torsdag: 08.00 - 10.00 og 12.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 13.30

Åbningstid:
Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

 

Når visitationen har modtaget din ansøgning, vil den blive registreret i en elektronisk journal. Herefter vil du modtage brev om besøg hjemme hos dig.

Du er velkommen til at have en bisidder med, fx familiemedlem, ven eller nabo.

Ved besøget vurderer vi dit nuværende funktionsniveau. Vi kigger på forholdene i din bolig, og hvordan du klarer dig i hverdagen.

Visitationen kan derudover have brug for at indhente oplysninger fra din praktiserende læge eller oplysninger fra andre samarbejdspartnere for at kunne behandle din ansøgning. Det giver du dit samtykke til på boligansøgningen.

På baggrund af denne vurdering vil visitationen afgøre om du er berettiget til en ældrebolig.

Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse, hvor du også kan se, hvordan du eventuelt kan klage over afgørelsen.

Se Silkeborg Kommunes sagsbehandlingsfrister

 

Når du er visiteret til en ældrebolig i Silkeborg Kommune, bliver du optaget på kommunens venteliste. Når der er ledige ældreboliger, vurderer visitationen, hvem der har størst behov for den ledige bolig på det aktuelle tidspunkt.

Hvis du har stået på ventelisten i mere end et år skal du på ny kontakte visitationen og meddele om du fortsat er interesseret i en ældrebolig.

Når du får tildelt en ældrebolig, vil du modtage et brev med relevante oplysninger om boligen: pris, størrelse, overtagelsesdato, kontaktperson m.v.

Du er velkommen til at kontakte boligforeningen eller Silkeborg Kommunes ejendomsafdeling for flere informationer om boligens størrelse, indretning og pris.

Du kan hente oplysninger vedrørende indskudslån ved at kontakte Job- og Borgerservice i Silkeborg Kommune på tlf. 89 70 10 00.

Du kan søge oplysninger vedrørende varmetilskud og boligstøtte ved at kontakte Udbetaling Danmark www.borger.dk

Ved Bakkegården

Blichersvej 20A-20F, Thorning, 8620 Kjellerup

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning

6 boliger

2 rum

 

Ved Ballelund

H.C. Branners Vej 1A-1N, 8600 Silkeborg

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning

12 boliger

2 rum

 

Sydbyen

Aldersro, Aldersrovej 2, 8600 Silkeborg

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning

24 boliger

2 rum

 

Chr. D. 8. Vej 9, 8600 Silkeborg

Administreres af Midtjysk Boligselskab

29 boliger

1-2 rum

 

Drewsensvej 28, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening

19 boliger

2 rum

 

Solbakkevej 18-28, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening

20 boliger

2 rum

 

Midtbyen

Hostrupsgade 26, 8600 Silkeborg

Administreres af Midtjysk Boligforening

12 boliger

2 rum

 

Vestergade 51, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening

24 boliger

1-2 rum

  

Them

Gartnervænget 9-29, 8653 Them

Administreres af Silkeborg Boligselskab

20 boliger

2 rum

 

Præstemarken 2A–10A og 2B-10B, 8653 Them

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning

10 boliger

2 rum

 

Bryrup

Birkelyvej 2-16, 8654 Bryrup

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning

8 boliger

2 rum

 

Egelyvej 2-12 og 22-32, 8654 Bryrup

Administreres af Silkeborg Boligselskab

12 boliger

2 rum

 

Østervang 5-7, 8654 Bryrup

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning

6 boliger

2 rum

 

Alderslyst

Bomholts Plads 13, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening

9 boliger

2 rum

 

Borgergade 50A-65F, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening

24 boliger

2 rum

 

Færgevej 3, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening

36 boliger

2 rum

 

Voel

Haraldsvej 2, Voel, 8600 Silkeborg

Administreres af Silkeborg Boligselskab

8 boliger

2 rum

 

Sorring

Kastanievej 5-19, 8641 Sorring

Administreres af Silkeborg Boligselskab

8 boliger

2 rum

 

Fårvang

Lærkevej 25A-33B og 35A-35H, 8882 Fårvang

Administreres af Silkeborg Boligselskab

18 boliger

2 rum

 

Gjern

Skovvejen 8-20, 8883 Gjern

Administreres af Silkeborg Boligselskab

7 boliger

2 rum

Arbejdernes Andelsboligforening

Estrupsgade 12, 8600 Silkeborg

Tlf. 87 22 72 72, mail: www.aab-silkeborg.dk

Silkeborg Boligselskab

Vestergade 91B, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 51 44, mail: www.sb-silkeborg.dk

Arbejdernes Byggeforening

Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 37 88, mail: www.ab-silkeborg.dk

Midtjysk Boligselskab

Adelgade 106, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 21 77, mail: www.bdk.dk

Visitationen

Søvej 3, 2. sal, 8600 Silkeborg

Tlf. 89 70 18 76, www.visitationsgruppen@silkeborg.dk