Selvbetjening og tidsbestilling

Ensomhed

Nye undersøgelser viser, at op mod hver fjerde ældre over 65 år i Danmark oplever at føle sig ensom enten ofte eller af og til. Silkeborg Kommune tager del i kampen mod ensomhed.

Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed. Det at være ensom kan for mange være tabubelagt og vanskeligt at tale om, men netop det at sætte ord på følelsen er ofte det første skridt på vejen ud af ensomheden.
Ensomheden kan have store konsekvenser for både livskvalitet og helbred. Og selvom ensomheden ofte er uønsket, kan vejen ud af ensomheden være både lang og hård.
 
Heldigvis er der en vej. Ensomhed kan nemlig både bekæmpes og forebygges, men det kræver en indsats.

 

Mange forskellige tilbud

Silkeborg Kommune har i flere år taget aktivt del i kampen mod ensomhed blandt ældre. Nogle af kommunens tilbud modtager du automatisk, hvis du er over 75 år og bosat i Silkeborg Kommune, andre tilbud skal du selv opsøge.

Silkeborg Kommune har en række tilbud og forslag til, hvad du selv kan gøre for at forebygge eller bekæmpe ensomhed:

 • Vi inviterer til velkomstmøder for tilflyttere over 65 år 
 • Vi afholder informationsmøder for ældre
 • Vi tager på forebyggende hjemmebesøg
 • Du kan hygge, være kreativ og bruge hoved og hænderne på vores aktivitetscentre
 • Du kan få rørt kroppen med Idræt om Dagen
 • Er du en mand, kan du få glæde af Mænds Mødesteder
 • Du kan blive en del af ’Borgernetværk mod ensomhed’
 • Du kan få tilskud til transport, hvis du skal til sociale arrangementer 

Kontakt

Hvis du ønsker råd og vejledning om, hvilke tilbud og aktiviteter der passer til netop dine ønsker og behov, er det muligt at kontakte dem, som står bag de enkelte tilbud, eller kommunens forebyggende team, som har kendskab til lokalsamfundet omkring dig. 

Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske tlf. 40 41 22 65
E-mail: annemarie.olsen@silkeborg.dk

Tilbud og gode råd

Undersøgelser viser, at hver fjerde dansker over 65 år oplever, at det er svært at komme ind i et fællesskab som ny. Derfor stiger risikoen for ensomhed, når man flytter til et nyt lokalsamfund.

For at forebygge ensomhed blandt nye borgere i Silkeborg Kommune sender kommunen velkomstbreve til alle tilflyttere, som er over 65 år. Efterfølgende inviteres tilflytterne til et velkomstmøde, hvor repræsentanter for kommunen informerer om de mange tilbud og aktiviteter for seniorer.

Velkomstmøderne afholdes hvert halve år, henholdsvis forår og efterår.

Der bliver ved møderne udleveret materiale fra forskellige steder. Her er link til nogle af dem:

Bibliotekerne i Silkeborg Kommune

Sundhedshuset

Hjælpemiddelhuset

Hørevejledning

IT-Cafeer

Oplev Gudenåen

Ønsker du nærmere information, er du velkommen til at kontakte:
Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske tlf. 40 41 22 65.
E-mail: annemarie.olsen@silkeborg.dk

Som et led i Silkeborg Kommunes ønske om at bekæmpe ensomhed, afholder vores forebyggende team hvert forår informationsmøder seks forskellige steder i kommunen.

Møderne har forskellige temaer fra år til år og afholdes i samarbejde med inspirerende oplægsholdere.

Disse møder er en oplagt anledning til at få en snak med andre seniorer i lokalsamfundet og de teams i kommunen, som på forskellig vis er med til at modarbejde ensomhed blandt ændre.

Vi annoncerer for møderne i Midtjyllands Avis og i den lokale presse i foråret.

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at understøtte din tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om, hvordan du forebygger ensomhed samt fortælle dig om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Det forebyggende team tilbyder dig et forebyggende hjemmebesøg det år, du fylder 75. De efterfølgende fem år tilbyder vi dig hjemmebesøg efter behov. Fra du fylder 80 år, tilbyder vi dig et årligt besøg.

Hvis du er 65 år eller derover og mister en ægtefælle eller en samlever, vil du modtage et brev med tilbud om besøg 6-8 uger efter, du er blevet alene.

Hvis du bor på plejecenter eller i forvejen modtager både praktisk og personlig hjælp, tilbyder vi ikke forebyggende hjemmebesøg.

Her kan du læse mere om de forebyggende hjemmebesøg.

Vi har fem brugerstyrede aktivitetscentre i Silkeborg Kommune. Aktivitetscentrenes tilbud er målrettet dig, der er fyldt 60 år eller er på førtidspension.

På alle centrene går fællesskab, nærvær og hygge hånd i hånd med de mange tilbud, arrangementer og aktiviteter.

På Rosengårdcentret er der mulighed for at købe varm og kold mad samt hjemmebagt kage mm.

Her kan du læse mere om de fem aktivitetscentre.

Idræt om Dagen er et motionstilbud under Silkeborg Kommune, som tilbyder en lang række alsidige aktiviteter; lige fra bowling og kor til svømning, styrketræning og dans.

Se det omfattende program på hjemmesiden

I programmet kan du også læse om de mange tilbud til grupper med særlige træningsbehov, som kan opstå på baggrund af kronisk sygdom eller længere sygdomsforløb.

Billigt og fleksibelt tilbud


Idræt om Dagen er et billigt og fleksibelt tilbud. For de fleste aktiviteter gælder det, at man ikke binder sig for en hel sæson, men tilmelder sig og betaler fra gang til gang.

Har du ikke mulighed for at deltage i andre frivillige aktivitetstilbud, kan du blive visiteret til en ”motionsven”, som kommer og træner med dig i dit eget hjem. Læs mere om ”motionsvenner” her.


Kontakt

Kaspar Ginnerup Knudsen, leder af Idræt om Dagen,

mobil: 20 28 10 99
E-mail: kasparginnerup.knudsen@silkeborg.dk

Mænds Mødesteder er fællesskaber for mænd i et miljø, hvor mænd kan være sammen om at lave de ting, der interesserer dem – i eget tempo og i selskab med andre mænd.

Her kan du få gode venner og holde dig i gang med meningsfulde aktiviteter. Målet er at styrke livsglæden og livsmodet hos den enkelte i fællesskabet.

Læs mere om Mænds Mødesteder i Kjellerup her. 

Læs mere om Mænds Mødesteder her. 

 

Vi vil gerne understøtte at ældre kan komme til sociale arrangementer. Derfor er der afsat midler til transport i de tilfælde, hvor ensomme ældre ikke kan benytte bus eller andre eksisterende kørselsmuligheder. Du kan modtage støtte, hvis arrangementet, du ønsker at deltage i, foregår i foreningsregi eller i kommunalt regi.

Formål med kørselsordningen er at give borgere mulighed for at deltage i og skabe samvær med andre, der kan medvirke til at komme ud af ensomhed.

Ansøgningsskema kan fås via: Brugerråd/venneforeninger ved plejecentre, ledere af plejecentre og aktivitetscentre, hjemmesygeplejersker, hjemmeplejen og forebyggelsesteamet.

Har du ikke kontakt til nogen af de ovenstående, er du velkommen til at kontakte Anna-Louise Sollann Sørensen
Mail: Anna-LouiseSollann.Sorensen@silkeborg.dk
tlf. 89703521

Der er rigtig mange tilbud, som hjælper mennesker, der føler sig ensomme. Som frivillig i et af de tilbud kan du være med til at gøre en forskel samtidig med, at dét at være frivillig kan styrke dit eget netværk. 

På kommunens hjemmeside finder du et overblik over dine muligheder, hvis du ønsker at blive frivillig eller har brug for hjælp fra en frivillig.

Du kan også læse mere på Frivilligcenter Silkeborgs hjemmeside og på Selvhjælp Silkeborgs hjemmeside

I Silkeborg Kommune findes et netværk af foreninger, interesserede borgere, repræsentanter fra kirkesogne, seniorrådet, lokalråd, kommunen mfl., hvor man et par gange om året mødes for at drøfte tiltag, gode ideer mm., der kan være med til at afhjælpe ensomheden.

Invitationer til møderne bliver sendt ud via mail. Hvis du ønske at deltage i møderne, har spørgsmål eller vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte:

Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske
tlf. 40 41 22 65.
E-mail: annemarie.olsen@silkeborg.dk

Alle er velkomne.

Hvis du føler dig ensomhed, er der en række ting, du selv kan gøre for at komme videre:

 • Vær bevidst om, at kampen mod ensomhed kræver mod. Det kræver mod at skulle opsøge andre mennesker og deres hjælp, særligt hvis man i længere tid har været alene eller følt sig alene.  
 • Tal om ensomheden. Første skridt ud af ensomheden kan ofte være at sige ordet højt, måske først for sig selv og siden for andre. Det er lettest at gøre noget ved et problem, som er italesat.  
 • Tag kontakt til et menneske i dit netværk, som du synes virker rar eller tag initiativ til nye relationer. Byd naboen til kaffe eller tag en snak, når lejligheden byder sig. 
 • Bliv frivillig. Der er rigtig mange tilbud, som hjælper mennesker, der føler sig ensomme. Som frivillig i et af de tilbud kan du være med til at gøre en forskel samtidig med, at dét at være frivillig kan styrke dit eget netværk.