Selvbetjening og tidsbestilling

Genoptræning efter hospitalskontakt

Det er hospitalets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning efter hospitalskontakt. Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som bliver sendt til kommunen.

Ung kvinde der træner

Kommunen vurderer, hvor din genoptræning bedst kan foregå.

Herefter bliver du kontaktet med et tilbud om genoptræning. Du hører fra kommunen senest fire dage efter, at vi har modtaget din genoptræningsplan.

Læs mere om kommunens genoptræningssteder nedenfor:

Genoptræningen er målrettet borgere, der i høj grad klarer sig selv i det daglige. Behovet for genoptræning skyldes typisk skader eller operation i knæ, hofte, ryg, skulder og arm eller erhvervet hjerneskade.

I pjecen nedenfor kan du læse mere om Silkeborg Genoptræningscenter Remstruplund Ambulant, mål, hvor længe forløbet varer, kørsel m.v.

Pjece: Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter Ambulant

For at undgå venteliste på Genoptræningscentret vil nogle borgere blive tilbudt genoptræning på private fysioterapiklinikker. 

Kontakt

Gudenåvej 1a

8600 Silkeborg

Tlf. 89 70 36 50

Mail: Traening@silkeborg.dk

Funktionsleder

Christina Sandbjerg Nymand

Tlf: 30 36 90 84

Mail: ChristinaSandbjerg.Finsen@silkeborg.dk

Genoptræningscentret er et døgntilbud til borgere, som har brug for genoptræning gennem hele døgnet. For eksempel på grund af hjerneskade, ulykke eller amputation.

I pjecen nedenfor kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret.

Pjece: Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter Døgn

Se også Kvalitetsstandarden til højre.

Kontakt

Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter Døgn
Gudenåvej 1a
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 49 90

Funktionsleder

Helle Hededam Christensen
Tlf: 89 70 49 88
Mail: HelleHededam.Christensen@silkeborg.dk

Genoptræningen drejer sig typisk om problemer med at klare daglige gøremål, fritidsliv og eventuelt arbejdsliv.

Gennem vejledning, træning og afprøvning arbejdes med hverdagens aktiviteter og evt. nye muligheder for at opretholde en meningsfuld dagligdag.

Træningen tager udgangspunkt i din situation. Du og terapeuten sætter sammen mål med træningen. Du kan forvente, at skulle træne selv mellem møderne med din terapeut.

Genoptræningen foregår individuelt eller på hold - på lokalcenter, træningscenter eller i dit eget hjem.

Læs mere i kvalitetsstandarden til højre.

Kontakt terapeuterne

Træning i eget hjem: 89 70 36 50

Træning på plejecenter:
Kontakt centrets trænende terapeuter

De midlertidige døgnophold er et tilbud til dig med behov for rehabilitering, pleje og omsorg. Du bliver tilbudt hjælp til at komme til kræfterne igen efter sygdom, hospitalsophold eller behandling der ikke kræver indlæggelse.

Træningen tager udgangspunkt i din situation, og er tilpasset dit individuelle træningsbehov. Du og terapeuten sætter sammen mål med træningen. Du kan forvente at skulle træne selv mellem møderne med din terapeut.

Genoptræningen foregår individuelt eller på hold.

Kontakt

Koordinerende terapeut
Tlf. 21 29 85 38

De fleste børn med en genoptræningsplan bliver tilbudt træning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter. Genoptræningen retter sig typisk mod følger efter operation eller brud.

Nogle børn bliver tilbudt genoptræning på Videnshus Dybkær. Det kan for eksempel være børn med motoriske vanskeligheder eller varig funktionsnedsættelse. I Videnshuset har man særlige kompetencer til at undersøge, træne og vejlede børnene, deres netværk og andre fagpersoner.

Læs mere i kvalitetsstandarden til højre.

Kontakt

Videnshus Dybkjær
Arendalsvej 273
8600 Silkeborg
Tlf. 21 25 50 09

Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter
Gudenåvej 1a
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 36 50