Selvbetjening og tidsbestilling

Klage og lovgivning om genoptræning

Her kan du læse om lovgivningen og dine muligheder for at klage. Du kan klage over serviceniveau eller det faglige indhold

Person der arbejder på pc

Lovgivning

Trænings- og genoptræningsområdet er reguleret efter to forskellige love. 

Genoptræning efter sygehusindlæggelse (altså med genoptræningsplan) foregår efter Sundhedslovens § 140. Her kan du også læse om frit valg, kørsel m.v.

Træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (altså uden genoptræningsplan) foregår efter Servicelovens § 86.

Links til lovgivning og vejledninger


Her er en række links til lovgivning og vejledninger om træning og genoptræning.

Lovgivningen - på den lette måde - sundhed.dk

Sundhedsloven § 140 - retsinformation.dk

Serviceloven § 86 - retsinformation.dk

Bekendtgørelse om genoptræning - retsinformation.dk

Vejledning om genoptræning - retsinformation.dk

Klager

Vil du klage over det faglige indhold, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klagen kan for eksempel dreje sig om sundhedspersonens faglige virke i forbindelse med genoptræningen eller om hvorvidt genoptræningen svarer til almindelig anerkendt standard.

Læs om klager til Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Vil du klage over serviceniveauet, skal du kontakte Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Klagen kan for eksempel dreje sig om ventetider, organisering eller omfanget af genoptræningen, som ydes i kommunalt regi.

Send klage til: 

Sundheds- og omsorgsafdelingen
Søvej 3A
8600 Silkeborg
Mærket 'Klage'

Send sikker digital post