Selvbetjening og tidsbestilling

Klage over genoptræning

Du kan klage over serviceniveau eller det faglige indhold

Klager over serviceniveauet

Vil du klage over serviceniveauet, skal du kontakte Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Klagen kan for eksempel dreje sig om ventetider, organisering eller omfanget af genoptræningen, som ydes i kommunalt regi.

Klager over det faglige indhold af genoptræningen

Vil du klage over det faglige indhold, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klagen kan for eksempel dreje sig om sundhedspersonens faglige virke i forbindelse med genoptræningen eller om hvorvidt genoptræningen svarer til almindelig anerkendt standard.