Selvbetjening og tidsbestilling

Kørsel

Som udgangspunkt skal du selv sørge for kørsel til og fra træning. Der er dog mulighed for, at du kan blive kørt eller få tilskud til kørselsudgift

Midtergang i bus
Mulighederne for kørsel er forskellige afhængigt af, hvilken type træning, du er tilbudt.

Kørsel og træningstyper

Hjælp til kørsel

Hvis du ikke kan transportere dig selv, og din tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler, kan terapeuterne på dit genoptræningssted bevilge kørsel.

Ring til dit genoptræningssted for at høre nærmere.

Befordringsgodtgørelse

Du kan søge befordringsgodtgørelse i tre forskellige situationer:

  • Du modtager en social pension (ikke efterløn og tjenestemandspension), og udgiften til transport udgør mere end 25 kr. tur/retur.
  • Din helbredstilstand udelukker befordring med offentligt transportmiddel, og udgiften overstiger 60 kr. tur/retur.
  • Afstanden til genoptræningsstedet udgør mere end 50 km, og udgiften overstiger 60 kr. tur/retur.

Du skal søge om godtgørelsen på et skema, som du kan få på genoptræningsstedet.

Du kan få bevilget kørsel, hvis du opfylder begge disse kriterier:

  • Du har en midlertidigt eller varigt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, og du kan ikke transportere dig selv eller benytte offentlige transportmidler
  • Du er  visiteret til holdtræning fortrinsvis for kronikere og vedligeholdende træning i forlængelse af et genoptræningsforløb.

Der er egenbetaling på 15 kr. for en enkelttur.

Din ergo- eller fysioterapeut bevilger og bestiller kørslen.

Hovedreglen er, at kørslen foregår til nærmeste relevante tilbud eller træningscenter. Silkeborg Kommune har en fast transportaftale, der benyttes.