Selvbetjening og tidsbestilling

Ophold på midlertidig plads

Tilbuddet henvender sig til dig, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem og som ikke kræver hospitalsindlæggelse.

Blomster

Det overordnede formål er at hjælpe dig tilbage til din egen bolig så selvhjulpen som muligt, med højest muligt grad af livskvalitet. 

De midlertidige pladser i Silkeborg Kommune er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune med behov for rehabilitering, pleje og omsorg, som ikke kan varetages i eget hjem.

Inden for opholdets første tre hverdage, vil vi sammen med dig afklare målet med opholdet. Du er selv en aktiv medspiller i forhold til at indfri dine mål.

Hverdagen er fyldt med gøremål, som er med til at holde kroppen i gang og komme til kræfter. Det kan være alt lige fra at tage bad, selv at hente drikkevarer, rede seng m.v. Gøremålene kan virke ligegyldige, men de anses for at være træning på lige fod med at træne i et center med en terapeut.

Derfor vil du under dit ophold på Midlertidige pladser opleve, at personalet opfordrer og motiverer dig til at gøre flest mulige af de daglige gøremål selv. Personalet vil altid være i nærheden til at guide, støtte og hjælpe.

På De midlertidige pladser varetager vi en bred vifte af tilbud.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Færdigbehandling efter sygehusophold
 • Genoptræning hvor du aktivt selv bidrager. Vi tænker træning ind i alle dagligdagens aktiviteter
 • Afklaring i forhold til funktionsniveau og fremtidig bolig
 • Aflastning af pårørende
 • Vurdering og udredning
 • Akutpladser, et ophold til hurtig udredning/observation max 3 hverdage
 • Palliation, pleje og lindring til uhelbredelig syge

Sådan tilbydes du en midlertidig plads

Du skal visiteres til et ophold på De midlertidige pladser igennem Silkeborg Kommunes visitationsteam.

De kan kontaktes på telefon: 89 70 18 76

Læs mere her:

Medbring:

 • Sygesikringskort
 • Nem ID
 • Medicin og doseringsæsker
 • Medicinkort
 • Tøj
 • Fodtøj til inde-og udendørs brug
 • Overtøj
 • Toiletartikler
 • Personligt tilpasset hjælpemidler (f.eks. kørestol, rollator, liftsejl og lignende)
 • Evt. Falck abonnement
 • Evt. mobiltelefon og PC (Husk oplader)

Værdiggenstande, herunder kontanter, medbringes på eget ansvar. 

Hvad koster opholdet

Selve opholdet på Midlertidig plads er gratis. Der er betaling for:

 • Forplejning pris pr. 01.01.17 er 114,50 kr. pr. døgn
 • Leje af sengelinned, håndklæder og rengøringsartikler pris pr. 01.01.17 er 18,00 kr. pr. døgn.  
 • Transport af prøver m.v. til egen læge.
 • Udbringning af medicin fra apotek.
 • Transport til/fra opholdsstedet samt til egen læge/speciallæger.
  Som udgangspunkt følger de pårørende borgere til undersøgelse.
  Borger skal selv sørge for transport af hjælpemidler fra sygehuset/hjemmet til midlertidige pladser.

Priserne er med forbehold for ændringer.

Adresser og telefonnumre

Gødvad plejecenter

Kongsbergvej 1, 8600 Silkeborg
Telefonnumre til afdelingen:
Stuen: 89 70 36 83
1. sal: 89 70 36 84 

Leder: Heidi Duelund Rudbjerg
Tlf.: 51 40 76 44
Mail: Hdp@silkeborg.dk

Genoptræningscenter Remstruplund

Gudenåvej 1B, 8600 Silkeborg
Telefonnummer til afdelingen: 89 70 49 90
Telefonnummer til leder Helle Hededam Christensen: 89 70 49 88

Visitationsgruppen

Søvej 3, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf: 89 70 18 76

Besøgstider:

Midlertidig plads Remstruplund:

Besøgstider efter kl. 14.30.

Midlertidigplads Gødvad:

Ingen faste besøgstider

Rygning:

Der kan ryges udenfor på anviste steder. Der gives som udgangspunkt ikke støtte til rygning.

Nødkald:

Nødkald udleveres efter behov.

Post:

Vær opmærksom på, at indkaldelser og lignende fra sygehuset kommer i din digitale postkasse, hvis du har sådan en. Derfor er det en god ide at lave aftale med dine pårørende om, hvem der kan være behjælpelig med tjekke denne.

Vi har ikke mulighed for at se eventuelle indkaldelser eller lignende.

Du skal som udgangspunkt selv betale for transport til/fra opholdsstedet samt til egen læge/speciallæger.

På De midlertidige pladser har vi ansat et tværfagligt team bestående af: serviceassistenter, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt træningsassistenter. Derudover er vi uddannelsessted for sygeplejerskestuderende, ergoterapeutstuderende og social og sundhedsassistentelever.