Selvbetjening og tidsbestilling

Selvtræning

Pensionister eller borgere på 60 år og derover, som bor i Silkeborg Kommune, har mulighed for at træne gratis.

Mand træner med håndvægte

Selvtræning foregår rundt i hele kommunen i de træningslokaler, som kommunens trænende terapeuter har - ofte i tilknytning til plejecentrene. Der er mulighed for at selvtræne i den del af åbningstiden, hvor der ikke er terapeutisk træning.

Oplysninger

Inden du selvtræner første gang, skal du have en instruktion i et basis-træningsprogram ved en af kommunes trænende terapeuter.

Du bestemmer selv, om du vil træne i det nærmeste kommunale træningscenter, eller om det skal være et andet sted i kommunen.

Instruktionen foregår ca. 1 gang om måneden.

Som selvtræner skal du selv være i stand til at betjene redskaber og maskiner, da der ikke er personale tilstede under træningen.

Tidsrummet man kan selvtræne i og det udstyr, selvtrænere må benytte, kan forandres over tid.

Udvalget af maskiner i træningslokalerne er målrettet de svageste ældre borgere, som træner med kommunens trænende terapeuter.

Der kan være enkelte maskiner, der f.eks. af sikkerhedsmæssige grunde ikke må bruges af selvtrænere.

Selvtræning foregår på eget ansvar efter instruktionen.

Har man ønske om mere specifik træning eller andet træningsudstyr henviser vi til de privat- eller foreningsejede træningscentre.

Kontakt

Ønsker du at vide mere om, hvor og hvordan du kommer i gang med at selvtræne så skriv til selvtraening@silkeborg.dk eller kontakt terapeuterne i træningslokalet.