Selvbetjening og tidsbestilling

Træning uden hospitalskontakt - ved sygdom eller svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din hverdag, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på hospitalet

Senior dame der træner

Det kan for eksempel være, fordi du er svækket efter sygdom eller ulykke. der er også mulighed for træning, hvis du har nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Træningen kan bestå af fysisk træning, færdighedstræning eller kognitiv træning.

Træningen tager udgangspunkt i din situation. Du og terapeuten sætter sammen mål med træningen. Du kan forvente at skulle træne selv mellem møderne med din terapeut.

Genoptræningen foregår individuelt eller på hold - på lokalcenter, træningscenter eller i dit eget hjem.

Kontakt

Har du brug for træning, så kontakt Visitationsgruppen.

Har du spørgsmål til den træning, du er i gang med, så kontakt din terapeut. Ved træningsopstart får du udleveret terapeutens visitkort.