Selvbetjening

Aktivitetcentret Rosengårdcentret

Hvis du er over 60 år eller førtidspensionist og selvhjulpen har du mulighed for at komme i Silkeborg Kommunes aktivitetscentre.

Tilbud til borger over 60 år i Silkeborg Kommune og Aktivitetscentre i Silkeborg Kommune.

Målet for aktivitetscentrene er at tilbyde udfoldelsesmuligheder for alle indenfor målgruppen, og medvirke til at skabe netværk, og ikke mindst styrke de frivillige kræfter.

Den enkelte borg