Selvbetjening og tidsbestilling

Aktivitetcentret Rosengårdcentret

Hvis du er over 60 år eller førtidspensionist og selvhjulpen har du mulighed for at komme i Silkeborg Kommunes aktivitetscentre.

Tilbud til borger over 60 år i Silkeborg Kommune og Aktivitetscentre i Silkeborg Kommune.

Målet for aktivitetscentrene er at tilbyde udfoldelsesmuligheder for alle indenfor målgruppen, og medvirke til at skabe netværk, og ikke mindst styrke de frivillige kræfter.

Den enkelte borger kan involvere sig efter lyst og evne, og på den måde være med til at skabe positive oplevelser mennesker imellem.

Aktivitetscentrene i Silkeborg Kommune er alle bruger- og dialogstyrede.

Der er mange muligheder for at deltage i aktiviteter, arrangementer eller blot hygge og skabe netværk i hvert af de 3 centre.

Aktiviteterne og arrangementerne arrangeres af brugerne selv.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Rosengårdcentret
Tulipanvej 2
8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 35 20
www.rosengaardcentret-silkeborg.dk  

Der er orientering og rundvisning hver den 1. mandag i måneden.

Aktivitetscentret Al-Huset
Skolegade 5
8620 Kjellerup
Tlf.: 89 70 35 30

Du er altid velkommen til at komme forbi, vi byder på en kop kaffe og en rundvisning.

Aktivitetscentret Grauballelund
Grønbækvej 6, Grauballe
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 87 70 50

Du er velkommen tirsdage formiddage til at få en kop kaffe og høre om, hvad vi tilbyder.

Telefonkæde, din trykhed i hverdagen 

Vi tilbyder seniorer 60 + bosiddende i Silkeborg Kommune at blive tilmeldt en telefonkæde.
At være i en telefonkæde betyder, at du hver dag året rundt på et bestemt tidspunkt af dagen - normalt mellem kl. 8.30 og 9.00
- bliver ringet op af en frivillig.

Læs mere om telefonkæden Folder om telefonkæde