Selvbetjening og tidsbestilling

Forebyggende hjemmebesøg

Alle borgere, der er fyldt 75 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg 1 gang om året. Hvis man befinder sig i en særlig situation, kan man få besøg fra man er fyldt 65 år. Læs mere om betingelserne herunder

Hvordan får jeg besøg?

Ifølge serviceloven om forebyggende hjemmebesøg kan man få et besøg, det år man er fyldt 75 år.
Fra 76 år til 79 år tilbydes man et besøg efter behov.
Fra man fylder 80 år tilbydes man et besøg en gang om året.
Borgere på 65 år eller derover tilbydes et besøg, hvis man har mistet en ægtefælle.

Desuden kan borgere på 65 år eller derover få tilbudt et besøg, hvis:

• Man er kommet i en situation, hvor ens livsgrundlag har ændret sig, f.eks. ved alvorlig sygdom, indlæggelse på sygehus eller overforbrug af rusmidler.
• Man befinder sig i en livssituation, som er særlig sårbar, f.eks. ved ensomhed og ved tilflytning til
kommunen.

Ekstra besøg vil blive tilbudt ved behov.

Hvordan får jeg besøg?

Alle borgere som er blevet 75 år og 80 år får et brev med dato og tidspunkt for besøget.
Fra man er 80 år får du et brev hvert år.
Hvis man er 65 år eller derover og har særlige behov, kan man få et forebyggende hjemmebesøg
ved at rette henvendelse til det forebyggende team.
Er man 65 år eller derover og har mistet en ægtefælle eller en samlever vil du modtaget et brev med tilbud om besøg 6-8 uger efter, man er blevet alene.

Der er dog ikke mulighed for forebyggende hjemmebesøg:

  • Hvis du modtager både praktisk hjælp og personlig pleje
  • Hvis du bor på plejecenter.

Hvad er formålet?
Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Hvad omfatter tilbuddet?
Forebyggende hjemmebesøg betyder, at du kan få besøg i eget hjem af en erfaren sundhedsfaglig medarbejder - sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut -, der har tavshedspligt. Besøget varer fra 1/2 til 1 time. Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre deltage i samtalen. Det er din situation, der er udgangspunkt for samtalen.

Du behøver således ikke at have et konkret problem for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. Det er vigtigt at sætte ind før eventuelle problemer opstår. I samtalen giver den forebyggende medarbejder gerne råd og vejledning om sundhed og forebyggelse. Der er også mulighed for information om kommunale, frivillige og lokale tilbud.

Hvad omfatter tilbuddet ikke?
Der kan ikke bevilges for eksempel hjemmehjælp, hjælpemidler, træning og madservice, men der kan henvises til rette sted.

Kontaktmulighed
Hvis du vil vide mere om tilbuddet med forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at tage kontakt pr. mail eller ringe - se kontaktboks til højre.

Du kan også læse nedenstående:

Læs Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 

Pjece - Ønsker du et forebyggende hjemmebesøg


Informationsmøder for ældre
Ud over de forebyggende hjemmebesøg afholdes informationsmøder for ældre, som næste gang foregår i foråret 2019.

Informationsmøderne i 2018 havde emnet "Livsmod - mod på livet". Til de 6 møder rundt omkring i kommunen var Ulla Fink oplægsholder. Hun fik sat mange tanker i gang og stillet spørgsmål: Hvordan kan vi blive ved med at favne livets forskellige facetter? Det kræver mod, og vi skal turde hinanden, turde spørge. Vi skal lytte til vores medmennesker og gerne trave side om side på livets landevej. Det gav mange gode snakke.

Ulla Fink havde et digt af Benny Andersen med til alle:

"Venner, lad og se på hinanden. Vi ved ikke, hvem af os, der først vil blive til intet eller noget ufatteligt andet. Men i dag kan vi nå hinanden og høre hinandens latter. Det må vi benytte os af. Vend dig mod mig, men langsomt, opmærksomt og spar ikke på angst og venlighed"

Læs her omkring mødet i april 2017