Selvbetjening og tidsbestilling

Forebyggende hjemmebesøg

Herunder finder du informationer om betingelserne for et forebyggende hjemmebesøg.

Lunden i solskinsvejr

Ifølge serviceloven om forebyggende hjemmebesøg kan man få et besøg, det år man fylder 75 år og igen når man fylder 80 år. Fra man fylder 82 år tilbydes man et besøg en gang om året.

Derudover får 70-årige enlige også et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. En person defineres som enlig, når personen er den eneste registreret med bopæl på folkeregisteradressen.

Borgere på 65 år eller derover tilbydes et besøg, hvis man har mistet en ægtefælle.

Desuden kan borgere på 65 år eller derover få tilbudt et besøg, hvis:

  • Man er kommet i en situation, hvor ens livsgrundlag har ændret sig, f.eks. ved alvorlig sygdom, indlæggelse på sygehus eller overforbrug af rusmidler.
  • Man befinder sig i en livssituation, som er særlig sårbar, f.eks. ved ensomhed og ved tilflytning til kommunen.

Ekstra besøg vil blive tilbudt ved behov.

Hvordan får jeg besøg?

Alle borgere, som er blevet 75 år eller 80 år eller enlige 70 årige, får et brev om besøget.

Fra man er 82 år får man et brev hvert år.

Hvis man er 65 år eller derover og har særlige behov, kan man få et forebyggende hjemmebesøg ved at rette henvendelse til det forebyggende team.

Er man 65 år eller derover og har mistet en ægtefælle eller en samlever vil modtaget et brev med tilbud om besøg 6-8 uger efter man er blevet alene.

Der er dog ikke mulighed for forebyggende hjemmebesøg:

  • Hvis du modtager både praktisk hjælp og personlig pleje
  • Hvis du bor på plejecenter.

Hvad er formålet?

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Hvad omfatter tilbuddet?

Forebyggende hjemmebesøg betyder, at du kan få besøg i eget hjem af en erfaren sundhedsfaglig medarbejder - sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut -, der har tavshedspligt.

Besøget varer fra 1/2 til 1 time. Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre deltage i samtalen. Det er din situation, der er udgangspunkt for samtalen.

Du behøver således ikke at have et konkret problem for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg.

Det er vigtigt at sætte ind før eventuelle problemer opstår. I samtalen giver den forebyggende medarbejder gerne råd og vejledning om sundhed og forebyggelse.

Der er også mulighed for information om kommunale, frivillige og lokale tilbud.

Hvad omfatter tilbuddet ikke?

Der kan ikke bevilges for eksempel hjemmehjælp, hjælpemidler, træning og madservice, men der kan henvises til rette sted.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om tilbuddet med forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at tage kontakt pr. mail eller ringe - se kontaktbokse til højre.

Du kan også læse nedenstående:

Læs Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Pjece - Ønsker du et forebyggende hjemmebesøg

Du er velkommen til at udfylde 'Smiley-skemaet' og vurdere, om der er emner, du ønsker at tale med en forebyggende medarbejder om. Åben 'Smiley-skemaet' her (pdf).

Informationsmøder for ældre

Ud over de forebyggende hjemmebesøg afholdes informationsmøder for ældre.

Møderne i foråret 2020 blev desværre aflyst på grund af COVID-19, og det er usikkert, om det bliver muligt af afholde møderne i efteråret 2020.