Selvbetjening og tidsbestilling

Billede af taxi

Følgende kan få bevilget individuel handicapkørsel.

  • Personer, der er stærkt bevægelseshæmmede, bruger kørestol, rollator eller lignende, og som ikke kan benytte den kollektive trafik på almindelige vilkår
  • Personer, der er blinde eller stærkt svagsynede, synsrest på 6/60 eller mindre på bedste øje eller store synsfeltudfald.

For at komme med i ordningen skal man være fyldt 18 år. Det skal være et varigt handicap. 

Der bevilges 104 enkeltture på årsbasis. Det koster 3 kr. pr. kilometer, dog minimum 30 kr. pr. tur.

Ansøgningsskema kan fås i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Søvej 3, 2. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 89 70 18 53 eller klik på linket nedenfor for at downloade skemaet.

Ansøgning om individuel handicapkørsel Silkeborg Kommune (pdf)

Vejledning: Sådan kommer du med i handicapkørselsordningen i Midttrafik (pdf) 

Vi kan også kontaktes på mailadresse: sundhedogomsorg@silkeborg.dk