Selvbetjening og tidsbestilling

Sygepleje

Indenfor sygeplejen tager vi udgangspunkt i borgerens behov for sygepleje. Dette kunne være indenfor opgaver som medicinadministration, sårpleje og inkontinens

Der er sygeplejersker og assistenter ansat, der varetager sundhedslovens ydelser på plejecentre og hjemmeplejen - de kommer også i hjem, hvor de private leverandører kommer. 

Hver borger, der har behov for hjælp til en sygeplejeopgave, får tilknyttet en kontaktperson, der sikrer en målrettet behandling.

Vi har til hver hjælpergruppe tilknyttet gruppesygeplejersker, der sammen med lokallederen, sikrer et højt fagligt niveau hos hjælpere og assistenter.

Vi har specialsygeplejersker uddannet inden for områderne Diabetes, Hjertesygdomme, Lungesygdomme(KOL), Palliation, Sår og Inkontinens.