Selvbetjening og tidsbestilling

Hjælpemidler

Der findes mange forskellige former for hjælpemidler, og der er forskellige kriterier for, hvornår du kan få bevilget et hjælpemiddel – se mere under de enkelte kategorier. Vær opmærksom på, at der kan være individuelle åbnings- og telefontider i afdelingen.

Dame med rollator i park

Sådan får du et hjælpemiddel

Inden vi tilbyder dig et hjælpemiddel, vil du i mange tilfælde blive tilbudt træning, så du kan blive helt eller delvis selvhjulpen og muligvis klare dig uden et hjælpemiddel.
Betingelserne for at vi tilbyder hjælpemidler efter Servicelovens § 112 er:

  • at du har et varigt handicap, dvs. at din funktionsevne er varigt nedsat
  • at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe dit handicap
  • at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i dagligdagen

Hvis du opfylder betingelserne, vil vores terapeuter/sagsbehandlere:

  • vurdere din funktionsnedsættelse og dit behov for hjælpemidler
  • orientere dig om reglerne for frit valg af hjælpemidler. Hvis du vælger ikke at gøre brug af frit valg, vil du får tilbudt det bedst egnede og billigste hjælpemiddel
  • tilbyde dig rådgivning om hjælpemidlet
  • tilbyde dig nødvendig instruktion i brugen af hjælpemidlet 

Hjælpemidler i forhold til arbejde

Vi kan også bevilge et hjælpemiddel, hvis det er nødvendigt for, at du generelt kan få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Har du brug for et hjælpemiddel i forhold til et helt specifikt arbejde, er det Beskæftigelsesafdelingen, der vurderer behovet.

Læs mere om hjælpemidler til arbejde 

Besøg os i HjælpemiddelHUSET

Læs mere om hjælpemidler og forbrugsgoder på Borger.dk