Selvbetjening og tidsbestilling

Boligændring

Du kan få hjælp til tilpasning af din bolig, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør, at ændringen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Handicap indkørsel

Hvem skal du kontakte?

Hvis boligtilpasningen har karakter af istandsættelse eller modernisering, kan der ikke ydes støtte. Der kan ikke ydes støtte til en boligindretning, der er iværksat før ansøgningstidspunktet.

Er der behov for mindre ændringer f.eks.:

  • fjernelse af dørtrin
  • opsætning af støttegreb
  • montering af ramper

skal du kontakte terapeuterne i de lokale teams.

Er der behov for større ændringer f.eks.:

  • ændring af adgangsforhold fx opsætning af trappelift, udvidelse af dør
  • ændring af badeværelse eller køkken
  • til- og ombygninger og særlige tilfælde nybygning

skal du kontakte boligteamet.

Afprøvning af indretningen

Terapeuterne i boligteamet vil vurdere pladsbehov i forhold til din funktionsnedsættelse og udarbejde løsningsforslag til boligændringen.

I vores lokaler på Lyngbygade findes der et afprøvningsrum, hvor terapeuterne kan opstille den påtænkte indretning, og hvor du kan afprøve indretningen inden ændringen iværksættes.

Frit valg af materialer og håndværker

Du har mulighed for at vælge andre materialer eller en anden håndværker til den boligændring, du har fået bevilget - se Vejledning om frit valg. En eventuel merudgift udover den bevilgede ændring skal du selv betale.

Vejledning om frit valg - mindre boligændringer (pdf)

Vejledning om frit valg - større boligændringer (pdf)