Selvbetjening og tidsbestilling

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug. Sådanne produkter kan i en række tilfælde være nok til at kompensere for en persons nedsatte funktionsevne.

elkøretøj

Eksempler på hjælpemidler som forbrugsgode

Det kan f.eks. være el-køretøjer (3-hjulede el-scootere), 2-hjulet cykel med hjælpemotor, skrivebord med elektrisk hæve-/sænkefunktion, elevationsseng/-sengebund, tørretumbler og opvaskemaskine.

Betingelser for at få et hjælpemiddel som forbrugsgode

For at få hjælp til et forbrugsgode efter §113 skal betingelserne i §112 være opfyldt

  • du skal have en varigt nedsat funktionsevne
  • forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • forbrugsgodet skal være en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at du kan gå på arbejde.

Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Du skal ansøge om forbrugsgoder ved at henvende dig til en lokalterapeut i dit område.

Der kan først ydes støtte til køb af et forbrugsgode, når det koster over 500 kr., som hovedregel skal du selv betale halvdelen af udgifterne til forbrugsgodet.

Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der er anskaffet før ansøgning og bevilling.