Selvbetjening og tidsbestilling

Bil på handicap p-plads

Hvem kan få støtte til en handicapbil?

Du kan søge om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for: 

  • at fastholde et arbejde uden brug af bil eller

  • at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller

  • at have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. 

I forbindelse med vurderingen vil der blive set på din evne til at færdes uden brug af egen bil, og om dit kørselsbehov kan dækkes af andre transportmuligheder f.eks. handicapkørsel, el køretøj, patientbefordring eller lignende.

Du kan søge om:

  • støtte til køb af handicapbil

  • tilskud til særlig indretning i bil

  • tilskud til reparation af særlig indretning

  • fritagelse for betaling af grøn ejerafgift/vægtafgift

  • tilskud til kørekort

Hvordan gives støtten?

Opfylder du betingelserne for støtte til køb af bil, ydes der et lån svarende til den billigst egnede bil, hvoraf minimum halvdelen skal tilbagebetales over 6 år.

Herudover ydes der tilskud til særlig indretning, hvis indretningen er fundet nødvendig. 

Parkeringskort

Ansøgning om parkeringskort behandles af Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Søg om parkeringskort via Danske Handicaporganisationers Brugerservice hjemmeside