Selvbetjening og tidsbestilling

HjælpemiddelHUSET

Når du bor i Silkeborg Kommune, har du mulighed for at låne eller få tilskud til hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette din hverdag

 

HjælpemiddelHUSET finder du på Mads Clausens vej 11 i Silkeborg.

Der er parkeringsmulighed tæt ved HjælpemiddelHUSET. Der er også mulighed for af- og påstigning lige udenfor døren.

 

 

Klik på boksene nedenfor og find flere oplysninger

Hvad er Hjælpemiddelhuset?
Hjælpemiddelhuset er et tilbud fra Silkeborg Kommune,
hvor du ved personligt fremmøde kan ansøge om et
hjælpemiddel.

Når det er muligt afgøres ansøgningen med det samme.
Vi har erfaring med at henvendelser om at genbrugshjælpemidler
som fx rollatorer, stokke og toiletforhøjere er
egnede til at blive sagsbehandlet i Hjælpemiddelhuset. Er
du berettiget og produktet på lager, kan du få hjælpemidlet
med hjem med det samme. Sagsbehandlingen
af ansøgningen i Hjælpemiddelhuset, svarer til den du ville have
fået i dit eget hjem.

Hvornår kan kommunen give støtte til et hjælpemiddel?

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet
i væsentlig grad:

• kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
• kan lette dagligdagen i dit hjem
• er nødvendigt i dit arbejdsliv

I hver enkelt sag foretages en individuel vurdering af om
du opfylder betingelserne efter Servicelovens § 112 og 113.

Midlertidigt behov for et hjælpemiddel

Du kan ikke låne eller leje et hjælpemiddel i Hjælpemiddelhuset
hvis du har brug for et hjælpemiddel midlertidigt.

Reparation og vedligehold af dit hjælpemiddel

Du skal selv sørge for vedligeholdelse af dine
hjælpemidler – fx nye dæk og slanger, udskiftning
af pærer og batterier.

Hjælpemiddeldepotet reparerer dine hjælpemidler,
hvis de er gået i stykker.

Du kan desuden:

• Få udført mindre reparationer og justeringer af dine
   bevilgede hjælpemidler
• Aflevere hjælpemidler, som du ikke længere bruger.
• Afhente bevilgede hjælpemidler
• Få råd og vejledning om hjælpemidler og hvad der kan
   hjælpe dig til at mestre hverdagens aktiviteter
• Instruktion i brugen af dit hjælpemiddel