Selvbetjening og tidsbestilling

HjælpemiddelHUSET

Du har mulighed for at ansøge om hjælpemiddel, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette din hverdag.

HjælpemiddelHUSET finder du på Mads Clausens vej 11 i Silkeborg.

Der er parkeringsmulighed tæt ved HjælpemiddelHUSET og mulighed for at låne en kørestol, hvis du har svært ved at gå ind til venteområdet.

 

 

 

Klik på boksene nedenfor og find flere oplysninger

Hvad er Hjælpemiddelhuset?
Hjælpemiddelhuset er et tilbud fra Silkeborg Kommune,
hvor du ved personligt fremmøde kan ansøge om et
hjælpemiddel.

Når det er muligt afgøres ansøgningen med det samme.

Er du berettiget og produktet er på lager, kan du efter tilpasning og instruktion få hjælpemidlet med hjem.

Sagsbehandlingen af ansøgningen i Hjælpemiddelhuset, svarer til den du ville have fået i dit eget hjem.

Hvornår kan kommunen give støtte til et hjælpemiddel?

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet
i væsentlig grad:

• kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
• kan lette dagligdagen i dit hjem
• er nødvendigt i dit arbejdsliv

I hver enkelt sag foretages en individuel vurdering af om
du opfylder betingelserne efter Servicelovens § 112 og 113.

Det betyder, at du ved sagsbehandlingen i Hjælpemiddelhuset aktivt skal deltage i udredningen af dit funktionsniveau og de aktivitetsproblemer det medfører.

Leje af hjælpemiddel

Du kan ikke leje et hjælpemiddel i Hjælpemiddelhuset
hvis du har brug for et hjælpemiddel midlertidigt.

Reparation og vedligehold af dit hjælpemiddel

Du skal selv sørge for vedligeholdelse af dine
hjælpemidler – fx nye dæk og slanger, udskiftning
af pærer og batterier.

Hjælpemiddelcenteret reparerer dine bevilgede hjælpemidler, hvis de er gået i stykker.

Kontakt Hjælpemiddelcenteret på tlf. 89 70 50 90 (mandag-torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-13.30).

I Hjælpemiddelhuset kan du desuden:

• Få udført mindre reparationer og justeringer af dine
   bevilgede hjælpemidler
• Aflevere hjælpemidler, som du ikke længere bruger
• Afhente bevilgede hjælpemidler efter aftale
• Få råd og vejledning om hjælpemidler og hvad der kan
   hjælpe dig til at mestre hverdagens aktiviteter
• Instruktion i brugen af det bevilgede hjælpemiddel