Selvbetjening og tidsbestilling

Hjælpemidler til Børn

Hvis dit barn har behov for hjælpemidler, boligtilpasninger eller støtte til egnet bil, skal du henvende dig til specialistteams i Rehabiliteringssektionen, Hjælpemidler.

Barn i kørestol

Hjælpen bliver altid givet på baggrund af en konkret, individuel vurdering af dit barns behov.

Når terapeuten skal vurdere, om dit barn kan få hjælp, vil det ofte foregå ved, at terapeuten kommer hjem til jer. Det kan dog også foregå på f.eks. barnets daginstitution eller behandlende institution.

Hjælpemidler til børn er karakteriseret ved, at:

  • hjælpemidlerne skal udskiftes løbende i takt med, at børnene vokser

  • hjælpemidlerne skal understøtte barnets udvikling eller i hvert fald ikke forhindre udvikling

  • et forkert hjælpemiddel kan medføre fejludvikling eller gøre fysisk skade, som kan være svært at genoptræne

  • børn trænes efter forskellige behandlingsteorier, med deraf følgende forskellige krav til hjælpemidler

  • der er mange interessenter og samarbejdspartnere omkring børnesagerne

  • det er tidskrævende at planlægge afprøvninger: mange deltagere, hensyn til barnets døgnrytmer, forældrenes arbejdstider m.m. 

Specialrådgivning til boligtilpasning - kontakt Boligteamet

Behov i store og komplekse boligsager. Det er ofte meget store og komplekse sager.

Hvis børnene er meget plejekrævende, kan der være en række sammenhængende behov for hjælpeordninger/døgnpleje, hvilket stiller krav til arbejdsmiljø og evt. etablering af hjælperværelse samtidig med, at det ikke skal være en institution, men en families hjem.

Behov for bil til familier med handicappede børn

Som ved hjælpemidler til børn skal der også ved valg af biltype tages højde for barnets udvikling. Løsningen til familier med handicappede børn er ofte en større bil med specialindretning.

Vejledning til frit valg - Genbrugshjælpemidler (pdf)