Selvbetjening og tidsbestilling

Kommunikations-hjælpemidler

Hvis du har et varigt kommunikationshandicap for eksempel væsentligt nedsat høre, tale, syns- eller skrivefunktion og har svært ved at kommunikere med andre – mundtligt eller skriftligt - skal du kontakte kommunikationsteamet

It-udstyr og programmer som hjælpemiddel

Terapeuterne vil vurdere dit behov for kommunikationshjælpemidler fx.

  • sagsbehandling og afprøvning
  • bogstavtavler eller kommunikationsbøger
  • kommunikatorer fx SpeakOut og Lightwriter
  • særlige kommunikationsprogrammer herunder syntetiske tale og ordforslagsprogrammer
  • særligt betjeningsudstyr til computere som museerstatninger, skærmtastaturer, forstørrelsesprogrammer, scanningsprogrammer og øjenstyringsudstyr

I nogle tilfælde varetager terapeuterne sagsbehandlingen og afprøvningen.
I andre mere specifikke tilfælde henviser de dig til CSH - Center for Syn og Hjælpemidler, som varetager udredning af behov og afprøvning af hjælpemidlerne for Silkeborg Kommune.

Vejledning om frit valg - Genbrugshjælpemidler (pdf)