Selvbetjening og tidsbestilling

Kropsbårne hjælpemidler

Personlige hjælpemidler kaldes også kropsbårne hjælpemidler. Det kropsbårne team vurderer behovet for disse. Vurdering tager udgangspunkt i de lægelige oplysninger og de kriterier, der er i lovgivningen for de enkelte typer.

Diabetes testmateriale

Digitale ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler

I forbindelse med at bølge 2 vedr. lovgivning om obligatorisk selvbetjening trådte i kraft pr. 1. december 2013, skal du på en lang række områder anvende en digital selvbetjeningsløsning i forbindelse med ansøgning.

Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler er omfattet af denne lovgivning.

Det betyder, at du siden 1. december 2013 ved ansøgning om kropsbårne hjælpemidler har skullet benytte den digitale løsning, som Silkeborg Kommune stiller til rådighed her på siden.

Borgere, som henvender sig på Lyngbygade 50, henvises til at benytte den digitale selvbetjeningsløsning og får udleveret en vejledning hertil.

Borgerne, som ikke har egen computer eller som har brug for hjælp til at ansøge digitalt, henvises til Borgerservice, der hjælper med den digitale ansøgning. Borgerservice tilbyder også hjælp til oprettelse af NemID.

Betaling for hjælpemidler

Det er normalt gratis at få personlige hjælpemidler, men for enkelte hjælpemidler er der udgifter, som du selv skal betale: se under de enkelte typer.

Frit valg af hjælpemidler

Der er frit valg på alle personlige hjælpemidler. Det betyder, at du frit kan benytte den leverandør, du ønsker. Du kan dog højst få refunderet udgifterne med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. En eventuel merudgift til de bevilgede hjælpemidler skal du altså selv betale.

Hvordan anskaffer du de bevilgede hjælpemidler?

I den skriftlige afgørelse står der, hvordan du skal anskaffe de bevilgede personlige hjælpemidler.

Eksempler på hjælpemidler du kan få tilskud til:

  • armproteser og benproteser
  • bandager - støttekorsetter
  • brystprotese
  • diabetesmaterialer
  • inkontinenshjælpemidler
  • ortopædiske indlæg og sko
  • parykker
  • skinner
  • stomihjælpemidler
  • kompressionsstrømper (støttestrømper). Hvis du ikke har en bevilling, skal du sende en ansøgning via den digitale selvbetjeningsløsning. Hvis du allerede har en bevilling, skal du kontakte Sygeplejeteam & kompression.

Måltagning til kompressionsstrømper

Måltagning foregår i Sundhedscentret, Toldbodgade 29-31, stuen, efter aftale med Sygeplejeteam & kompression - se boks til højre.

Leverandør af diabetesprodukter til Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har pr. 1. december 2014 indgået leverandøraftale med ReaMed, Sundbyvej 19, 7752 Snedsted, om levering af diabeteshjælpemidler.

Leverandøraftalen indebærer, at borgere, som har en bevilling på diabeteshjælpemidler, fra 1. december 2014 skal bestille diabeteshjælpemidlerne hos ReaMed.

Dette kan ske på ReaMeds hjemmeside eller på telefon 97 93 46 00

Når du har en bevilling, kan du oprette dig og bestille diabeteshjælpemidler her

Vejledning om frit valg - Kropsbårne hjælpemidler (pdf)