Selvbetjening og tidsbestilling

Synsnedsættelse

Har du på grund af øjensygdom særlige behov for briller, øjenprotese, synshjælpemidler eller anden hjælp fra synskonsulent – læs videre her.

Lup til synshæmmede

Briller, kontaktlinser og øjenproteser

Ved varige medicinsk-optiske øjenlidelser eller ved en synsstyrke under svagsynsgrænsen, kan du søge om tilskud til briller og kontaktlinser.

Du skal kontakte din optiker, hvis du vil søge om støtte til briller og kontaktlinser. Din optiker fremsender efter udmåling din ansøgning til kommunen, hvor den sagsbehandles af svagsynsoptiker.

Ansøgningsskema briller/kontaktlinser

Ansøgningsskema øjenprotese

Du kan ikke få tilskud til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes, at du er langsynet, nærsynet, har bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

Der kan bevilges øjenprotese.

Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

Tilbud til voksne svagtseende eller blinde

Synsteamets synskonsulenter og svagsynsoptiker tilbyder svagtseende og blinde voksne en indsats i forhold problemer i dagligdagen forårsaget af synsnedsættelsen. Tilbuddet gælder også voksne med en hjernebetinget synsnedsættelse.

Der tages udgangspunkt i oplysninger fra øjenlæge, så du skal have været ved øjenlæge. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør søge øjenlæge igen før indsats fra synsteamet, kan du rette henvendelse til synskonsulenterne.

Indsatsen kan eksempelvis være:

  • rådgivning om belysning samt synsrelaterede problemer i dagligdagen generelt
  • undervisning i synskompenserende metoder i forhold til de daglige opgaver i hjemmet
  • udrede behov for samt bevilge synshjælpemidler, eksempelvis læsehjælpemidler
  • undervisning i at færdes som svagtseende eller blind
  • indsats vedrørende synskompenserende IT-løsning

Synsteamet træffes på tlf:

  • synskonsulenterne: 89 70 50 74 eller 89 70 50 78
  • svagsynsoptiker: 89 70 50 80
  • eller på hovednr. 89 70 18 76

Personligt fremmøde kun efter forudgående aftale.

Post sendes til Sundhed og Omsorg, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Læs om helbredstillæg til pensionister her

Udredning af børn med synshandicap varetages af Skoleafdelingen

Udredning i forhold til arbejdsmarkedet varetages af Beskæftigelsesafdelingen

Vejledning til frit valg - Genbrugshjælpemidler (pdf)