Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder om seniorer og pensionister

Her kan du læse nyheder i kategorien seniorer og pensionister

Seniorrådets borgermøder i oktober/november 2019

Seniorrådet i Silkeborg Kommune indbyder til borgermøder 4 eftermiddage i 4 lokalområder. Seniorrådet vil gerne i dialog med borgerne +60 årige, som vi repræsenterer og vil samtidig fortælle om nogle af de ting, vi beskæftiger os med.

Tilskud til frivilligt arbejde med ældre

Silkeborg Kommune yder tilskud til foreninger, råd og frivillige inden for Sundheds- og Omsorgsområdet. Ansøgningsfristen er 30. oktober 2019. Læs mere om kriterierne for støtte og om, hvordan du søger.

Har du hjælpemidler, du ikke bruger?

Har du hjælpemidler - fx en badebænk, toiletstol eller rollator - som du har lånt af Silkeborg Kommune, og som du ikke længere bruger? Så vil vi gerne have dem retur.

Nye regler for forebyggende hjemmebesøg

En ændring til lov om social service betyder, at alle enlige ældre nu bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Det skal være med til opspore og forebygge ensomhed blandt ældre. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2019.

Øget pres på Sundheds- og Ældreområdet skaber merforbrug

Sundheds- og Ældreområdet i Silkeborg Kommune har igennem en længere periode oplevet, at antallet af opgaver, som før blev løst i hospitalsregi, i stigende omfang nu skal løses af kommunen. Det udfordrer den kommunale økonomi. Det er ikke kun Silkeborg Kommune, der oplever denne forandring, men de fleste af landets kommuner. En markant stigning i antallet borgere, der har behov for hjælp, og flere komplekse borgerforløb, medfører et større pres på budgetterne.

48 demens-nøglepersoner uddannet i Silkeborg

Medarbejdere fra to hjemmeplejegrupper og to plejecentre i Silkeborg Kommune har fået løftet deres kompetencer i arbejdet med mennesker med demens, efter de har deltaget i Sundhedsstyrelsen ’Demensrejsehold’. I dag dimitterer det tredje og næstsidste hold.

HjælpemiddelHUSET udvider sin åbningstid

HjælpemiddelHUSET udvider åbningstiden, så det bliver lettere for dig at søge om hverdagshjælpemidler som f.eks. rollator og badebænk, så du kan fungere i hverdagen.

Hjælp til dig, der er pårørende til et menneske med en demenssygdom, som bor i eget hjem

Som pårørende til et menneske med demens, kan du have behov for at tale med andre i samme situation som dig. Det har du mulighed for, hvis du deltager i en pårørendegruppe.

Informationsmøde til seniorer: Hold dig gående – hold livet gående

I uge 14 afholdes informationsmøder for seniorer seks forskellige steder i kommunen. Det er 9. gang, at disse møder finder sted arrangeret af det forebyggende team. Tilmelding skal ske senest fredag den 29. marts.

Mere tryghed, når man udskrives fra hospitalet

Animationsfilm fra Hospitalsenhed Midt og Skive, Silkeborg og Viborg kommuner hjælper med at skabe mere tryghed for patienterne i overgangen fra hospital til eget hjem.