Selvbetjening og tidsbestilling

Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal

Borgerportalen er en digital vej til din kommunale Social og Sundhedsportal (e-journal).

Billede af borgerportalen.dk

Borgerportalen udvider dine elektroniske muligheder, så du får et overblik over dine sundhedsdata i det elektroniske dokumentationsprogram. 

Via Borgerportalen kan du:

 • Sende beskeder til Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektioner døgnet rundt
 • Ansøge om hjælpemidler
 • Aflyse egne aftaler
 • På sigt tilmelde dig kurser ved Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektioner

Du kan også læse personalets dokumentation, hvis du har en aktiv sag i dine kommunale sundhedsdata inden for følgende områder:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Hjælpemidler
 • Hjælpemiddelcenter
 • Visitation af hjemmepleje
 • Visitation til ældre-/plejebolig
 • Hjemmeplejen
 • Hjemmesygeplejen
 • Handicapkørsel
 • Sundhedshuset
 • Træning
 • Plejeorlov

Det er dermed ikke alle områder i kommunen, der er koblet op på Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal.

Her finder du en vejledning, som beskriver, hvordan du bruger Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal.

Og her kan du læse, hvordan du får en fuldmagt til Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal. Du skal bruge en fuldmagt, hvis du som pårørende til en borger kan være ægtefælle, øvrigt familiemedlem, bekendt, værge eller anden betroet person skal logge ind på portalen. 

Ved at trykke her kommer du direkte til Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan bruge Borgerportalen til.

Hvad kan jeg bruge Borgerportalen til

Her kan borgeren se (eller redigere) følgende:

 • Cpr
 • Navn
 • Civilstand
 • Adresse
 • Telefon (hjem, arbejde, mobil, samtykke til SMS påmindelser)
 • Mail
 • Kontaktpersoner
 • Pårørende (relation, navn, telefonnr., opret ny pårørende)
 • Læge navn og adresse

 

 

Her kan borgeren oprette beskeder til personalet, ved start og slut af dagvagten og de besvares snarest muligt.

  

Her finder borgeren følgende dokumenter:

 • Handleplaner
 • Skemaner
 • Den digitale E-journal (Journalnotater)

Her kan borgeren i en kalender liste (pr. dag/uge) få en overblik over besøg, indsatser, og tilmeldte aktiviteter.

Tidsinterval:

07:00 - 15:00

15:00 - 23:00

23:00 - 07:00 

Her kan borgeren afmelde besøg eller aftale.

Tidsfristen for afmelding af besøg/aftale er 1 dag før.


Status i Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal ændres til Aflyst /Afmeldt af borger.

Fortrydes denne handling, kontaktes plejen hurtigst muligt.

Her kan borgeren se og læse breve fra Sundhed- og Omsorgsafdelingen. 

 

Her bliver borgeren sendt videre til den nationale løsning - Fælles Medicinkort, som er en del af Sundhedsdatastyrelsen. 

 Klik ind via dette link: https://fmk-online.dk


Digital Fuldmagtsløsning:

Pårørendes/ Forældres brugeradgang.

Log på som pårørende/forældre, og se på vegne af borger.Her kan kommunen oprette kursus, hvor tilmelding kan foretages via Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal.

Listen over aktuelle kursustilbud ajourføres løbende.