Selvbetjening og tidsbestilling

Træ og sø

Demens

Her finder du oplysninger, som er relevante for personer med en demenssygdom og deres pårørende.

Demens er en fælles betegnelse for en række sygdomme, der påvirker hjernen og permanent svækker en lang række mentale funktioner hos den demensramte.

I takt med at sygdommen udvikler sig, får personen med demens brug for mere og mere udefrakommende hjælp.

Hjælpen kan både være direkte rettet mod dig med demens, men også komme i form af indirekte indsatser fx i forhold til dine pårørende, der ofte yder en kæmpe indsats.

Vi har øje for din livskvalitet og livsindhold samt for dine ressourcer.

I samarbejde med dig – og gerne dine pårørende – tilrettelægger vi indsatsen, så den støtter og styrker mulighederne for, at du kan klare udfordringerne i hverdagen.

Målet er at støtte dig, så du længst muligt forbliver selvhjulpen og selvbestemmende i dit eget liv.

Se hvilke tilbud Silkeborg Kommune har til borgere med demens

Se hvilke tilbud Silkeborg Kommune har til pårørende til borgere med demens 

Demensteamet

Silkeborg Kommunes demensteam består af tre demenskonsulenter og en udviklingskonsulent.

Demensteamet tilbyder hjælp og støtte til personer med demens og til deres pårørende. Målet er at hjælpe personer med demens i at fastholde livskvaliteten og være med til at skabe tryghed for alle involverede parter.

Derudover tilbyder demensteamet:

 • Hjemmebesøg hvor behovet for hjælp afklares
 • Information om individuelt tilpassede tilbud
 • Hjælp til det videre forløb i samarbejde med egen læge og ældreplejen
 • At formidle støtte i hjemmet, så akutte situationer forebygges
 • At give råd og vejledning om hjælpemidler/velfærdsteknologi
 • At henvise til relevant litteratur og andet informationsmateriale
 • At hjælpe med ansøgninger om anden bolig

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en uforpligtende snak med en demenskonsulent.  

Læs mere:

Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og med tiden svækker de intellektuelle funktioner.

Personer med demens har ofte problemer med hukommelsen, sproget og opfattelsesevnen.

Der kan også opstå ændringer i forhold til dømmekraften, følelseslivet og personligheden.

Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, men mere end 200 forskellige sygdomme kan medføre demens. Andre sygdomme fx depression og stofskiftesygdomme kan give demenslignende symptomer, men i modsætning til demens kan disse lidelser kureres.

10 tegn på demens:

 • Svækket hukommelse og nedsat koncentrationsevne
 • Vanskeligheder ved at udføre vante opgaver
 • Sproglige vanskeligheder
 • Usikker orientering i tid og sted
 • Nedsat dømmekraft
 • Problemer med abstrakt tænkning
 • Ting forkerte steder
 • Ændringer i personligheden
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Mangel på initiativ

 • Det er normalt at glemme en aftale eller en kop kaffe, man har stillet fra sig

 • Personer med demens glemmer oftere ting - og kommer ikke i tanke om dem igen

 • I travlheden kan man servere en middag for familien, og komme til at glemme salaten i køkkenet

 • Personer med demens kan tilberede et måltid, hvorefter de glemmer at de overhovedet ikke har tilberedt det

 • Vi kan alle have problemer med at finde det rigtige ord

 • Personer med demens kan glemme helt enkle ord og erstatte dem med nogle andre, så det, de siger, bliver uforståeligt

 • Hvilken dato er det i dag? Hvad var det, jeg skulle hente inde i stuen? Alle kan glemme den slags

 • Personer med demens kan fare vild i deres eget kvarter, uden at vide hvor de er, eller hvordan de finder hjem

 • Man kan blive så opslugt, at man for en stund glemmer verden omkring sig

 • Personer med demens kan helt glemme, hvad de skal, og hvor de er - og tage vintertøj på, selvom det er sommer

 • Det kan være svært at få bankens kontoudtog til at stemme med kvitteringerne

 • Personer med demens kan helt glemme tallene, og hvad de skal bruges til

 • Alle kan glemme brillerne eller bilnøglerne

 • Personer med demens kan komme til at lægge strygejernet i fryseren og glemme alt om det igen

 • Når vi bliver ældre, ændrer vi måske vores syn på mange ting

 • Personer med demens kan ændre sig drastisk og fx blive meget forvirrende, aggressive eller mistænksomme

 • Vi skifter alle humør af og til

 • Personer med demens kan uden grund have pludselige humørsvingninger, nærmest fra sekund til sekund

 • Alle kan blive modløse over dagligdagens trummerum

 • Personer med demens kan blive meget passive og få brug for opmuntring og støtte til at fortsætte selv enkle opgaver

Ved mistanke om demens kontakter man sin praktiserende læge og beder om en konsultation - helst sammen med et familiemedlem.

Lægen vil spørge ind til symptomerne, funktionsniveau i dagligdagen og forsøge at udelukke, at der er tale om andre sygdomme. Sidstnævnte indebærer bl.a. at der tages blodprøver og at din urin undersøges.

Lægen kan udføre en demenstest kaldet MMSE samt urskivetesten. Resultaterne fra disse tests er vejledende for, om man skal fortsætte demensudredningen.

Ved fortsat mistanke kan lægen henvise til forskellige scanninger af hjernen på sygehuset, og evt. nærmere udredning via neurologien.