Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til pårørende

Vi har en række tilbud til pårørende, der har mennesker med demens i deres liv.

Unge snakker sammen udenfor

Du kan læse mere om vores forskellige tilbud nedenfor. 

Tilbud til pårørende

Demensteamet i Silkeborg afholder cafè for mennesker med Huntingtons sygdom og deres nære netværk. Cafeen har åbent hver torsdag kl. 11-13 i Estrupsgade 4. 1 sal, med indgang fra Skolegade.

Er du interesseret, møder du bare op i caféen. Der findes desuden flere lokale caféer i Silkeborg Kommune - spørg en demenskonsulent, hvis du vil vide mere.

Hvis du har en demenssygdom, eller er en del af det nære netværk omkring et menneske med demens, kan du komme og hygge dig i én af caféerne, og få en snak med ligestillede. Caféen er en mulighed for at skabe netværk, dele erfaringer og få information om livet med demens.

Caféerne drives af frivillige. 

Demensskole er for dig, der er ægtefælle, barn, barnebarn eller på anden vis  nært pårørende til mennesker med en demenssygdom.

 1. aften er emnet: Livet med demens – at få en diagnose og tiden efter
 2. aften er emnet: Psykologiske udfordringer og reaktioner som pårørende – at passe på sig selv
 3. aften er emnet: Love og muligheder for støtte og hjælp - Værgemål og fremtidsfuldmagter og en personlig beretning fra en pårørende

Undervisningen er gratis og foregår på Marienlund Plejecenter, Sanatorievej 40 i Silkeborg.

Kursusforløb - efteråret 2020

 • Mandag den 19. oktober 2020, kl. 18:30-21:00
 • Mandag den 26. oktober 2020, kl. 18:30-21:00
 • Mandag den 2. november 2020, kl. 18:30-21:00

De tre aftener er et sammenhængende forløb. Det vil derfor være en fordel at følge hele møderækken, men det er dog ikke et krav.

Der er et begrænset antal pladser. Det er muligt at købe kaffe, te og brød.

Tilmelding til udviklingskonsulent Pia Østergaard på tlf. 20 76 77 55 eller pr. mail: pia.ostergaard@silkeborg.dk senest mandag den 12. september 2020.

Som pårørende til et menneske med demens, kan du have behov for at tale med andre i samme situation som dig. Det har du mulighed for, hvis du deltager i en selvhjælpsgruppe for pårørende. 

Silkeborg Kommune udbyder i samarbejde med Selvhjælp Silkeborg selvhjælpsgrupper, som faciliteres af frivillige.

Selvhjælpsgruppen mødes som regel to timer ad gangen, og vil i udgangspunktet være et afgrænset forløb på 8-10 gange. 

Gruppen kan bestå af ægtefæller, børn, søskende og andre med nær tilknytning til mennesker med demens og består af 6–8 personer. 

Der er tavshedspligt i gruppen. 

På møderne udveksler I erfaringer og diskuterer problemstillinger.

Det kan være emner som:

 • Hvordan får man den bedste hjælp og hvorfra?
 • Skal man nogen gange sige fra - og i så fald hvordan?
 • De daglige udfordringer som pårørende
 • Hvordan er reaktionen/støtten fra familie og venner?
 • Hvordan kan man leve sit eget liv godt - på trods af omstændighederne?
 • Hverdagslivet med den demensramte, døgnrytme, pleje/omsorg, aflastning
 • Hvor kan man evt. finde aktiviteter med andre pårørende?

Demenskonsulenten kan formidle kontakten. Tilmelding sker via udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Pia Østergaard, på tlf.: 20 76 77 55.

Se yderligere information om Selvhjælp Silkeborg på selvhjaelpsilkeborg.dk

Som pårørende har du mulighed for at deltage i kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”.

Her kan du kontakte koordinator og sygeplejerske, Helen Skov Kjærsgaard, på tlf: 23 36 42 82 for yderligere information.