Selvbetjening

Demensteamet i Silkeborg Kommune arrangerer i løbet af 2019 to ens kursusforløb - hvert kursusforløb foregår henover tre aftener og er målrettet ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn og andre nært pårørende til mennesker med en demenssygdom.

1. aften er emnet: Hvad vil det sige at have en demenssygdom?

2. aften er emnet: Hvordan støtter og aflaster man bedst som pårørende i hverdagen?

3. aften er emnet: Hvilke juridiske aspekter skal man være opmærksom på? Hvad vil det sige at være pårørende? En personlig beretning.

Undervisningen er gratis og foregår på Sundhedscentret, Toldbodgade 29 i Silkeborg.

1. kursusforløb - foråret 2019

Mandag den 6. maj 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 13. maj 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 20. maj 2019, kl. 18:30-21:00

2. kursusforløb - efteråret 2019

Mandag den 11. november 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 18. november 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 25. november 2019, kl. 18:30-21:00

De tre aftener er et sammenhængende forløb. Det vil derfor være en fordel at følge hele møderækken, men det er dog ikke et krav.

Der er plads til maksimalt 24 personer pr. kursusforløb. Der serveres kaffe.

Tilmelding til administrationen i sektionen for Hjemmepleje- og hjemmesygepleje på tlf. 89 70 40 00 eller pr. mail: helleagerholm.laursen@silkeborg.dk