Selvbetjening

Demensteamet i Silkeborg Kommune

Demensteamet i Silkeborg Kommune består af 3 demenskonsulenter og 1 udviklingskonsulent.

Demensteamet tilbyder hjælp og støtte til:

  • Personer med demens
  • Pårørende

Vores mål er at hjælpe personer med demens med at fastholde livskvaliteten og være med til at skabe tryghed for alle involverede parter. Vi informerer, formidler støtte og vejleder. På den måde kan vi sikre, at de tilbud, du modtager, passer til din aktuelle situation.

Demensteamet tilbyder:

Hjemmebesøg hvor vi sammen kan afklare behovet for hjælp.

Information om individuelt tilpassede tilbud.

Hjælp til det videre forløb i samarbejde med egen læge og ældreplejen.

At formidle støtte i hjemmet, så akutte situationer forebygges, og du kan blive længst muligt i eget hjem.

At give råd og vejledning om hjælpemidler/velfærdsteknologi.

At henvise til relevant litteratur og andet informationsmateriale.

At hjælpe med ansøgning om anden bolig.

Der er altid mulighed for en uforpligtende snak med en konsulent.