Selvbetjening og tidsbestilling

Demensvenligt samfund

Silkeborg Kommune ønsker at have et demensvenligt samfund, hvor alle har mulighed for at træffe egne valg i trygge fællesskaber.

Silkeborg Langsø

'Demensvenligt samfund' i Silkeborg Kommune er en indsats, der udvikles og forankres i samarbejde med borgere samt kommunale og frivillige aktører i lokalsamfundene med udgangspunkt i de ressourcer, udfordringer og muligheder, der findes lige præcis i de konkrete områder.

Vi ønsker, at det er muligt for borgeren at være herre i eget liv, så længe som muligt.

Viden om demens, og hvordan man møder et menneske med demens, er vigtigt for at nedbryde tabuer og forhindre misforståelser og myter. Samtidig er det med til at forebygge isolation, ensomhed og depression hos mennesker med demens og deres pårørende.

Sammen med Alzheimerforeningen udbreder Silkeborg Kommune viden til virksomheder og borgere. Borgere kan blandt andet registrere sig som Demensvenner. I Silkeborg har 1362 borgere (januar 2020) allerede sagt ja til mere viden om demens.

Læs mere om Demensvenner hos Alzheimerforeningen  

Et demensvenlig samfund skal:

  • Skabe nogle fysiske og organisatoriske rammer, hvor alle har mulighed for at deltage i forskellige typer af fysiske, kreative og kognitive aktiviteter og er i sociale fællesskaber med andre

  • Mobilisere lokale frivillige ressourcer og igangsætte aktiviteter, som kan have en langvarig effekt

  • Inddrage mennesker med demens og deres pårørende og give dem medindflydelse, så de selv er med til at definere, hvad det vil sige for dem, at de har et godt og aktivt liv gennem dialogmøder

  • Bygge bro mellem forskellige typer af aktører i lokalområdet og dermed skabe mere helhedsorienterede indsatser i lokalområdet - fx via motionsvenner, læsevenner, indkøbsvenner mv.

  • Opsøge borgere med demens, og deres pårørende, der på grund af sygdommen har trukket sig fra sociale kontakter og koble dem til andre borgere eller aktiviteter i eller udenfor lokalområdet. Fx idrætstilbud, kulturelle tilbud eller andre muligheder for at blive inkluderet

  • Bygge bro mellem borgere og det kommunale system ved at rådgive borgerne til at kunne manøvrere i det offentlige system og dermed få kendskab til hjælpe og aflastningsmuligheder

  • Sikre kompetenceudvikling af medarbejdere for at skabe endnu mere trivsel for borgere med en demensdiagnose

  • Udbrede viden om demens, og kendskab til hvilke behov, ønsker og drømme, mennesker med demens og deres pårørende har til deres medmennesker. Fx via oplysning og uddannelse til borgere, foreninger, arbejdspladser mv.