Selvbetjening

Kom med i en pårørendegruppe

Er du pårørende til en person med demens, har du mulighed for at komme med i en pårørendegruppe.

Gruppen er et fristed, hvor centrale begreber er tryghed og fortrolighed. Deltagerne i gruppen har tavshedspligt. I gruppen kan du udveksle erfaringer og gode råd, dele sorger og glæder samt måske lære lidt om demenssygdommene.

En demenskonsulent deltager ved alle møderne.

Gruppen mødes cirka 10 gange – hver gang to timer hver 2. uge. Herefter er der mulighed for at gruppen bliver selvkørende.

Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske til:

Udviklingskonsulent Pia Østergaard

Tlf.: 21 70 77 55

Mail: pia.ostergaard@silkeborg.dk

NB: Silkeborg Kommune opretter pårørendegrupper efter behov. Målet for pårørendegrupperne er, at deltagerne får øget deres psykiske, fysiske og sociale velbefindende.