Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til dig med en demenssygdom

Silkeborg Kommune har en række tilbud til dig, der lever med en demenssygdom.

To personer taler sammen

 

Tilbud til dig med en demenssygdom

Det er vigtigt at holde fast i hverdagens rutiner og stadig mødes med andre trods en demenssygdom. Regelmæssig motion har en gavnlig indvirkning på sygdomsudviklingen.

Vi tilbyder derfor både fysisk og mental træning samt arrangerer socialt samvær i Silkeborg Kommune for mennesker med demens.

I Silkeborg Kommune, som også er Danmarks Outdoor Hovedstad, lægger vi stor vægt på træning i naturen, som eksempelvis vandreture.

Vi samarbejder med DGI, som har uddannede demensvenlige instruktører, og med Idræt om Dagen.

Vi tilstræber, at alle der tilbyder aktiviteter for mennesker med demens, også har viden om demens.

Kontakt en af vores demenskonsulenter for at høre hvilke tilbud, der passer lige netop dig.

Silkeborg Kommune har flere typer plejeboliger, som er velegnede for mennesker med demens.

I samarbejde med dig finder Visitationen den bedst egnede bolig. Det er som udgangspunkt dine behov og ønsker, der er afgørende for hvilken type bolig, vi kan tilbyde dig.

Du kan læse mere om de enkelte plejecentre i Silkeborg Kommune her

Det er muligt at besøge de forskellige plejecentre, du skal blot lave en aftale med lokallederen på stedet først.

Hvordan du søger om en plejebolig, kan du også læse mere om her

Hvis du har en demenssygdom, kan du få tilbud om at komme på daghjem i dagtimerne på hverdage.

På daghjemmet tilbyder vi socialt samvær og tilpassede aktiviteter - altid med det formål at understøtte træning for både krop og hjerne.

At komme på daghjemmet kan skabe tryghed og struktur i din hverdag og aflaste dine pårørende.

Du skal visiteres til daghjemmet, og du skal selv betale for mad og transport.

I Silkeborg Kommune findes følgende daghjem:

  • Dybdal Daghjem - Resenbro
  • Kæret - Kjellerup
  • Livsgnisten - Funder
  • Daghjemmet Marienlund

Tag kontakt til en af vores demenskonsulenter, som kan hjælpe med den videre proces.

På landsplan og her i kommunen siger erfaringerne, at de fleste mennesker helst vil klare sig selv.

Hvis vi vurderer, at det også vil være den rette vej for dig, vil du blive visiteret til et rehabiliteringsforløb, som Mestringsteamet står for.

Hjemmehjælp og sygepleje gives til mennesker, der er for syge eller svækkede til at løse konkrete opgaver selv.

Det er altid dit helbred og din mulighed for anden hjælp, der afgør, hvilket tilbud du tilbydes.

Visitationen i Silkeborg Kommune, tlf.: 8970 1876, kan rådgive dig og hjælpe dig videre i ansøgningsprocessen.

Der findes forskellige hjælpemidler, som kan give tryghed og hjælpe dig i hverdagen.

Det kan fx være kalendere, kommunikationsredskaber og GPS-systemer. Noget skal du søge om, mens du selv skal betale for andet. Tal med en demenskonsulent om mulighederne for hjælpemidler i Silkeborg Kommune.

Demensteamet i Silkeborg afholder cafè for mennesker med Huntingtons sygdom og deres nære netværk. Cafeen har åbent hver torsdag kl. 11-13 i Estrupsgade 4. 1 sal, med indgang fra Skolegade.

Er du interesseret, møder du bare op i caféen. Der findes desuden flere lokale caféer i Silkeborg Kommune - spørg en demenskonsulent, hvis du vil vide mere.

Hvis du har en demenssygdom, eller er en del af det nære netværk omkring et menneske med demens, kan du komme og hygge dig i én af caféerne, og få en snak med ligestillede. Caféen er en mulighed for at skabe netværk, dele erfaringer og få information om livet med demens.

Caféerne drives af frivillige. 

Hvis du har en demenssygdom, kan du få tilbud om et midlertidigt ophold. Der er tale om et døgntilbud, hvor du kan få støtte, pleje og omsorg.

Du skal visiteres til tilbuddet, og du skal selv betale det, der svarer til kommunens døgnpris for mad, rengøring og vask.

Der er to slags ophold: Vurderings- og aflastningsophold.

Vurderingsophold

På et vurderingsophold kan du få afklaret dine behov for støtte. Vi vil bl.a. vurdere hvilke tiltag, der passer bedst til din situation.

Eksempelvis om du kunne have gavn af en mere struktureret hverdag, eller om du har brug for en anden boligform.

Aflastningsophold

Formålet med et aflastningsophold kan være at aflaste pårørende for en periode.

Andre gange kan den sygdomsramte have brug for at komme i andre rammer for en tid.