Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til pårørende

Vi har en række tilbud til pårørende, der har mennesker med demens i deres liv.

Du kan læse mere om vores forskellige tilbud nedenfor. 

Tilbud til pårørende

Informations- og samværscaféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Silkeborg Kommunes demensteam.

Hvis du har en demenssygdom eller er en del af det nære netværk omkring et menneske med demens, kan du komme og hygge dig samt få en snak med ligestillede. 

Caféen er en mulighed for at skabe netværk, dele erfaringer og få information om livet med demens.

Vi får hjælp af frivillige, og der er bl.a. mulighed for, at vi spiser og hygger os sammen. Én af kommunens demenskonsulenter deltager også.

Vi holder informations- og samværscafé den tredje onsdag i hver måned, kl. 17.00-19.00 i Mariehøj Sognehus, Almindsøvej 6 i Silkeborg.

Demensteamet i Silkeborg afholder cafè for mennesker med Huntingtons sygdom og deres nære netværk. Cafeen har åbent hver torsdag kl. 11-13 i Estrupsgade 4. 1 sal, med indgang fra Skolegade.

Er du interesseret, møder du bare op i caféen. Der findes desuden flere lokale caféer i Silkeborg Kommune, spørg en demenskonsulent, hvis du vil vide mere.

Demensteamet i Silkeborg Kommune arrangerer i løbet af 2019 to ens kursusforløb - hvert kursusforløb foregår henover tre aftener og er målrettet ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn og andre nært pårørende til mennesker med en demenssygdom.

1. aften er emnet: Hvad vil det sige at have en demenssygdom?

2. aften er emnet: Hvordan støtter og aflaster man bedst som pårørende i hverdagen?

3. aften er emnet: Hvilke juridiske aspekter skal man være opmærksom på? Hvad vil det sige at være pårørende? En personlig beretning.

Undervisningen er gratis og foregår på Sundhedscentret, Toldbodgade 29 i Silkeborg.

1. kursusforløb - foråret 2019

Mandag den 6. maj 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 13. maj 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 20. maj 2019, kl. 18:30-21:00

2. kursusforløb - efteråret 2019

Mandag den 11. november 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 18. november 2019, kl. 18:30-21:00

Mandag den 25. november 2019, kl. 18:30-21:00

De tre aftener er et sammenhængende forløb. Det vil derfor være en fordel at følge hele møderækken, men det er dog ikke et krav.

Der er plads til maksimalt 24 personer pr. kursusforløb. Der serveres kaffe.

Tilmelding til udviklingskonsulent Pia Østergaard på tlf. 20 76 77 55 eller pr. mail: pia.ostergaard@silkeborg.dk

 

 

Som pårørende til et menneske med demens, kan du have behov for at tale med andre i samme situation som dig. Dette har du mulighed for, hvis du deltager i en pårørendegruppe.

Gruppen kan bestå af ægtefæller, børn, søskende og andre med nær tilknytning til mennesker med demens. En pårørendegruppe består af 6–8 personer.

I starten deltager en demenskonsulent, som kan formidle information og viden om demens. Efter ca. 10 gange kan gruppen fortsætte selvstændigt, hvis deltagerne ønsker det.

Der er tavshedspligt i gruppen.

Pårørendegruppen mødes 2 timer hver anden uge efter aftale. Vi annoncerer på Silkeborg Kommunes hjemmeside og i Kommunen Informerer i Ekstraposten, når vi starter nye grupper op.

Det får du ud af at deltage:

  • Deltagerne deler glæder og sorger
  • Du får ny viden og forståelse for sygdommen og dens konsekvenser
  • Deltagerne hjælper hinanden med at takle hverdagen
  • I gruppen kan deltagerne få viden om kommunens tilbud
  • Vi sætter også fokus på de gode oplevelser
  • Der er mulighed for at tage emner op efter deltagernes behov

Hvis du har lyst til at deltage i en pårørendegruppe, kan du kontakte én af kommunens demenskonsulenter.

Som pårørende kan du kontakte Sundhedshuset i Toldbodgade 29 i Silkeborg, som kan oplyse om de aktuelle tiltag for pårørende, der udbydes i dit lokalområde.