Selvbetjening og tidsbestilling

Aktiviteter og tidsplan

På denne side fortæller vi, hvad der sker af aktiviteter, hvor langt processen er og hvad næste skridt er

Aktiviteter og tidsplan

Offentlighedsfase

Næste punkt i udarbejdelsen af Politikken om Det Gode Hverdagsliv og Plejeboligplanen er den såkaldte offentlighedsfase, som betyder, at du kan komme med input og kommentarer til den tekst, der allerede foreligger:

  • Politikken om Det Gode Hverdagsliv
  • Plejeboligplanen

Du kan sende dine kommentarer til sundhedsfaglig konsulent i Silkeborg Kommune Marie Louise Daugaard på:  mlda@silkeborg.dk

Læs mere om offentlighedsfasen

Idékonferencer

I januar afviklede Ældre- og Handicapudvalget i samarbejde med Ældrerådet et opstartsseminar, som skød processen omkring arbejdet med Det Gode Hverdagsliv i gang. På opstartsseminariet var der blandt deltagerne særligt fokus på øget samarbejde mellem plejecentrene og det omkringliggende samfund og på betydningen af det liv, som borgerne lever. 

Disse emner var omdrejningspunktet for fire idekonferencer, som blev afholdt fire forskellige steder i kommunen:

14. marts kl. 14:00 – 16:30 i Arena Midt i Kjellerup

31. marts kl. 14:00 – 16:30 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

14. april kl. 14:00 – 16:30 i Toftebjerg Medborgerhus i Them

19. april kl. 19:00 - 21:30 i Rosengårdcentret i Silkeborg

 
Læs mere om idékonferencerne (pdf)