Selvbetjening og tidsbestilling

Din mening

På denne side kan du stille spørgsmål og komme med kommentarer vedrørende plejeboligplanen og det gode hverdagsliv

Kommentar

E-mail (vises ikke)

Navn
Kommentar 10

Jeg kender ikke ret meget (om noget overhovedet) til plejehjemmene i kommunen, men mit indtryk er, at man skal være meget dårlig som ældre, for at kunne komme på plejehjem og at de ansatte ikke har tid nok til at gøre meget mere for beboerne, end selve plejen. Altså at det kniber med omsorgsdelen. Hvis min antagelse er rigtig, mener jeg, at der skal oprettes et tilstrækkeligt antal plejehjemsboliger, så alle der har fysisk eller psykisk behov, kan komme på plejehjem, og at frivillige i højere grad involveres i omsorgen - altså i aktiviteterne, således at beboerne har en palet af aktiviteter at vælge imellem. På den måde kan tilbuddet udvides, uden at det bliver dyrere. Det bekymrer mig i øvrigt, at jeg har hørt, at det er ret dyrt at bo på plejehjem. Det er jo slet ikke alle ældre, der har haft økonomisk glæde af f.eks. prisudviklingen på ejerboliger. Hvordan ser regnskabet ud for en beboer, der kun har sin folkepension?

Anonym

15.07.16

Kommentar 9

Kære Kirsten

Der har været mange drøftelser omkring metoden og for at få så mange input som muligt og undgå, at alle kastede sig over det samme spørgsmål, valgte vi at fordele spørgsmål ved bordene.

Vi valgte også bevidst, at der ikke efter hver workshop skulle være en runde, hvor hvert bord fremlagde, hvad de kom frem til. Det væsentlige har for os været, at der blev drøftet og diskuteret livligt ved bordene, og det er disse input, som vi nu arbejder videre med.

Angående dine refleksioner omkring fx videoklippene, så var formålet at få sat nogle ord på det gode hverdagsliv. Vi kan selvfølgelig ikke spørge alle og særligt en dement vil ikke kunne sætte ord på, hvad det gode hverdagsliv er.

Venlig hilsen
Marie Louise

Marie Louise Daugaard

04.05.16

Kommentar 8

Kære Birthe

Tak for dit indlæg.

Du har nogle rigtig relevante input, som er helt i tråd med de øvrige input vi har fået. Nærvær er vigtigt og det skal der være på plads og rum til i hverdagen.

Jeg tager dit indlæg med i arbejdet med at lave en politik om det gode hverdagsliv.

Venlig hilsen
Marie Louise

Marie Louise Daugaard

04.05.16

Kommentar 7

Det gode hverdagsliv for vores ældre på plejescentre.

Nøgleord: Tryghed, Tillid, Liv, Glæde, Omsorg, Nærhed.
Hvordan?
Fysiske rammer- ingen lange gange, men samlingsrummene skal placeres centralt og boligerne uden om dem, så afstandene minimeres.

Godt liv starter med personalet.
Synlig engageret ledelse, der er med i arbejdet, og som kender personalet og beboerne.
En normering, der giver plads til, at de ansatte kan udføre plejen og samværet på en for dem tilfredsstillende måde.
En normering, der giver plads til engagement og lidt ekstra, så det ikke kun er de frivillige, der udfører de "sjove" opgaver.
Der bør være uddannet og fast personale og kun sjældent vikarer.
Få personalet til at føle sig værdsat.
Få evt. flygtninge ind i arbejdet. De har ofte en fin omgang med gamle.

Mere liv.
Sanserne skal bruges. Det kan ske ved kontakt med blomster, dyr, køkkenhave, bagning, sang.

Plejecentre skal være en del af samfundet. Alle, børn og voksne skal kunne føle sig velkomne og finde det naturligt at kikke forbi, evt spise med og deltage i livet på hjemmet.

Mulighed for dagligt at komme ud.
Variation i dagene.

Gøre lidt ekstra ud af maden i weekenden.

Birthe Nyholm

30.04.16

Kommentar 6

Tak for sidst ift mødet them, detgodehverdagsliv
Jeg var glad for at deltage, men synes mødet var for topstyret . Rammerne med bordkort og styring af spørgsmål gav efter min mening ikke nok interaktion og idéudveksling
Vi hørte intet fra de andre grupper og ingen interaktion med dem. Hvad var deres spørgsmål? Vores " gruppeleder" sagde de andre grupper havde andre spørgsmål!?
Gik hjem med uforløst følelse
Tillige synes jeg ikke udgangspunktet var realistisk, dem vi så på video klippene var " friske" ældre borgere. Som i selv skriver i piecen har 80 % af de ældre der på på plejehjem demens. Den udfordring er stor og kompleks ift detgodehverdagsliv . Både udfordrende og krævende for borgeren selv, de pårørende, frivillige og personalet.
Manglede helt specifik fokus på den problemstilling og udfordring.
Det er de " svageste" borgere, dem banker mit hjerte højest for. De kan ikke selv, kan ikke råbe om hjælp, måske heller ikke sige fra. Deres pårørende er ofte meget udfordret og ophængte
I den gruppe jeg var placeret i var spørgsmålene koncentreret om hvad pårørende og frivillige kan bidrage med.

Helt konkret slår jeg et stort slag for cyklingudenalder, det kan pårørende og frivillige gøre en stor forskel og de ældre kan komme mere ud, få vind i håret.
Det er forår og de fleste har brug for at komme " på græs" , så kære politikere SKYND JER AT TAGE ANSVAR FOR KOMMUNENS ANDEL I CYKLINGUDENALDER , TILMELD JER NU, SÅ DE ÆLDRE, FRIVILLIGE OG PÅRØRENDE KAN KOMME UD I FORÅR OG SOMMERVEJRET

Kirsten poulsen

18.04.16

Kommentar 5

Kære Kirsten

Tak for din kommentar til Det Gode Hverdagsliv. Vi håber at du har lyst til at deltage i en af Idekonferencerne, hvor dine input vil være relevante at inddrage i de mange drøftelser.

Venlig hilsen
Marie Louise

Marie Louise Daugaard

31.03.16

Kommentar 4

Det gode hverdags liv for den enkelte borger handler også om tid fra personale, tid til bl.a at være tilstede, holde i hånd, synge, gå ture, gøre individuelle tiltag, den enkelte har behov for
Specielt nu og fremadrettet hvor der er/ kommer flere demente på " almindelige" plejehjem
Det kræver mere tid fra personalet for at skabe/ bevare roen og værdigheden for den enkelte
Mht frivillige er vi i Bryrup igang med "projekt" vind i håret, frivillige der kan gå ture / cykle med både dem på plejehjem og de ældre i boligerne Birkelyvej
Inspireret af cyklingudenalden
Vi er tillige inspireret af Vardes borgmester vedr. Demens venlig by

Midler til rickshaw og vedligehold heraf håber vi kommunen vil hjælpe med

Kirsten poulsen

30.03.16

Kommentar 3

Tak for din kommentar til processen med Det Gode Hverdagsliv.

Jeg håber I har lyst til at deltage i de kommende Idekonferencer, hvor I kan bringe jeres erfaringer og viden i spil. I kan læse mere om idekonferencerne på www.detgodehverdagsliv.silkeborgkommune.dk hvor i også kan tilmelde jer.

Venlig hilsen
Marie Louise

Marie Louise Daugaard

15.03.16

Kommentar 2

De 8 boliger på Birkelyvej vej i Bryrup skal være en del af ny Birkebo
Boligerne er i god stand og ældrevenlige , ligger naturmæssige flot.
De ligger tæt på Birkebo og bør inddrages som en af del af Birkebo så de ældre kan spise mad på. Birkebo, hentes af personalet til aktiviteter mm.
Optimalt er det hvis de også "passes" af personalet fra Birkebo
Aktuelt får de kommunal mad der er elendig og fragtes langt. Det vil øge livsglæden for den ældre at være tilknyttet Birkebo , også appetit (frisk duft af mad og selskab) og betyde nemmere overgang til evt at skulle flytte på plejehjem ( Birkebo)
Se iøvrigt høringssvar fra tidligere
Vi har som arbejdsgruppe " bevar Birkebo" stillet os til rådighed med ideer og sparring og jeg er skuffet og uforstående over at ingen af os var inviteret på jeres første " ide møde" . Husk i selv ønsker dialog
Jeg er pårørende til dement borger på Birkelyvej, den ældre kan klare sig længere i eget hjem hvis i inddrager boligerne Birkelyvej til " ny Birkebo)

Kirsten poulsen

06.03.16

Kommentar 1

super flot

inge bank

09.02.16