Selvbetjening og tidsbestilling

Fakta om plejeboligplanen

På denne side finder du løbende information om den proces, Ældre- og Handicapudvalget har igangsat i forbindelse med Plejeboligplan på Ældreområdet med fokus på Det Gode Hverdagsliv.

Fakta om plejeboligplanan

Om processen

Ældre- og Handicapudvalget ønsker en proces med størst mulig inddragelse af borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere og lokalsamfundet.

Det er derfor væsentligt for Ældre- og Handicapudvalget, at de forskellige elementer i udarbejdelsen af den ny Plejeboligplan på Ældreområdet med fokus på det gode Hverdagsliv er gennemskuelige og tydelige for alle.

Det betyder blandt andet, at alle input bliver lagt ind på denne hjemmeside.

Det er også muligt at skrive kommentarer og spørgsmål til processen og materialet, som der løbende følges op på.