Selvbetjening og tidsbestilling

Bolig

Der er forskellige boligtyper til dig, der har et handicap eller en psykisk sygdom, og som har behov for en særlig bolig

Ældreboliger

En ældrebolig er til borgere, som har et handicap eller en funktionsnedsættelse. Du skal kontakte visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen for at blive visiteret til en ældrebolig.

Læs mere om ældreboliger her

Plejeboliger

En plejebolig er til borgere, hvis tilstand kræver tilsyn, pleje og omsorg døgnet rundt. Du skal kontakte visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen for at blive visiteret til en plejebolig.

Læs mere om plejeboliger her

Boliger til voksne med handicap eller psykisk sygdom

Tilbuddene er forskellige for at kunne imødekomme de forskellige behov, som mennesker med handicap eller psykisk sygdom har til boligen og til den service, der leveres i boligerne.

Læs mere om mulighederne for bolig til voksne med handicap eller psykisk sygdom