Selvbetjening og tidsbestilling

Dagtilbud til voksne med et fysisk eller psykisk handicap

Som voksen med et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for at få hjælp og støtte tilpasset dit behov.

Glade mennesker

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud giver dig mulighed for at få indhold i tilværelsen og deltage i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle eller et tilbud med visitation.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttede arbejdspladser er et tilbud til dig, der er under 65 år, som på grund af handicap, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Daghjem

Et daghjemstilbud er et tilbud til dig, som har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage vare på dig selv. Du kan have stort behov for motivation, støtte, omsorg og pleje. Samtidig vurderes det, om du kan få udbytte af det samlede daghjemstilbud, og/eller om den pårørende har behov for aflastning.

Afløsning i eget hjem

Når der opstår et behov for afløsning i eget hjem, kan du kontakte Visitationsgruppen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Du vil få besøg af en visitator, som i samarbejde med dig, vurderer familiens samlede situation, herunder dit behov for afløsning i eget hjem.

Andre Fritidstilbud

Læs mere om Silkeborg Kommunes aktivitets- og samværstilbud

Læs mere om beskyttet beskæftigelse