Selvbetjening og tidsbestilling

Information om vaccination mod coronavirus

Hvem bliver de næste, der skal vaccineres, og hvordan får du besked om vaccination? Her er, hvad vi ved og forventer lige nu (opdateret 12. januar 2021).

Vaccination for covid-19

Læs mere om vaccination

Mandag 11. januar 2021:

Den første prioriterede gruppe er ældre på plejecentre. Næsten alle blev vaccineret tirsdag og onsdag i forrige uge. Også medarbejdere med borgerkontakt vaccineres. 27 blev vaccineret fredag, 28 lørdag. På plejecentrene mangler fire plejehjemsbeboere og 53 medarbejdere vaccination. 30 ventes vaccineret i denne uge, når vaccinerne er tilgængelige.

Den anden prioriterede gruppe er nu i gang. Det er ældre over 65 år i eget hjem, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. De skal vaccineres på det nye vaccinationscenter på Helsinkivej 3 i Gødvad i Silkeborg by. Et stort antal, som selv har sørget for transport, er blevet vaccineret i forrige uge, og Silkeborg Kommune har hjulpet 103 borgere med til vaccination. Onsdag, torsdag og fredag fortsætter Silkeborg Kommune med at hjælpe borgere med transport til vaccination i takt med, at vaccinerne er tilgængelige på vaccinationscenteret. Se også mere udførlig status fra i fredags nedenfor.

Fredag 8. januar 2021:

Den første prioriterede gruppe er ældre på plejecentre tilbudt vaccination. I Silkeborg er der ca. 700, hvoraf 91 % har sagt ja tak. Alle blev vaccineret tirsdag 5. og onsdag 6. januar 2021, og der var feststemning på plejecentrene. Kun fire plejehjemsbeboere mangler at blive vaccineret, og de vil blive vaccineret hurtigst muligt. Anden vaccination ventes om ca. seks uger.

Den anden prioriterede gruppe er nu i gang. Det er ældre over 65 år i eget hjem, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. De skal vaccineres på det nye vaccinationscenter på Helsinkivej 3 i Gødvad i Silkeborg by. Onsdag 6. januar 2021 blev 53 borgere vaccineret, torsdag 40, og fredag ventes 49 borgere vaccineret. Onsdag og torsdag var det primært borgere, som selv eller med hjælp fra pårørende kunne transportere sig. Fredag indsatte Silkeborg Kommune otte minibusser udlånt fra Dybkær Specialskole til at hente og bringe ældre, der ikke har pårørende, som kan hjælpe med transporten. Mange af de ældre kan ikke gå selv. Derfor har kommunen 10 medarbejdere placeret på vaccinationscenteret. To medarbejdere regulerer trafikken, så de ældre bliver sat af ved indgangen, og bilerne sendt hen til udgangen, hvor de kan samle de ældre op igen, så de ikke skal gå så langt. De ældre hjælpes ud og ind af bilerne, og fire medarbejdere tager de ældre i hånden og fører dem trygt igennem vaccinationen og tilbage til den rigtige bil. Fire medarbejdere bistår desuden med registrering af vaccinationerne. Tilbagemeldingen er, at de ældre er rigtig glade efter vaccinationen, når de forlader vaccinationscenteret. Vaccinationerne fortsætter i weekenden og i næste uge i den takt, som vaccinerne ankommer til Danmark. Silkeborg Kommune er ved at planlægge de næste faser, hvor nye grupper skal vaccineres. Se nedenfor hvem der bliver de næste, der får tilbud om vaccination.

Billede: Magda Borgvardt på Gødvad Plejecenter blev som den første plejehjemsbeboer vaccineret mod coronavirus i Silkeborg Kommune 5. januar 2021.

20210105 Magda Borgvardt fra Gødvad Plejecenter får første vaccination i Silkeborg 

 Billede: En kop kaffe og en vaccination på Virklund Plejecenter 5. januar 2021

20210105 Kaffe og vaccination på Virklund Plejecenter 

Billede: På vej til vaccination i Vaccinationscenter Silkeborg i Gødvad 6. januar 2021

20210106 Vaccinationscenter Silkeborg 

Billede: Der vaccineres i Vaccinationscenter Silkeborg i Gødvad 6. januar 2021

20210106 Der vaccineres på Vaccinationscenter Silkeborg

Vaccinationerne er nu kommet til de hjemmeboende ældre over 65 år, som både får praktisk hjælp og personlig pleje. Silkeborg Kommune opfordrer pårørende til at hjælpe familiens ældre, der skal vaccineres. Mange ældre kan ikke selv klare opgaven, og har derfor brug for hjælp og støtte fra pårørende. Pårørende kan hjælpe på følgende måde:

 • Hold øje med vaccinationsbrevet i e-boks eller fysisk post med tilbud om vaccination. Følg med i, hvilke grupper, der vaccineres. Lige nu er det ældre over 65 år, som både får praktisk hjælp og personlig pleje. De ældre skal ikke vaccineres, før de har fået brev med tilbud om vaccination. Brevene sendes ud i takt med nye leverancer af vaccine.
 • Hjælp med at få booket vaccinationstider på vaccinationscentrene. Med NemID på www.vacciner.dk eller telefonisk, hvis den ældre ikke har NemID. Der kan først bestilles tid, når man har fået invitation til vaccination pr. brev. Bookning af tider til næste dag skal ske inden kl. 20 aftenen før.
 • Hjælp de ældre med transporten til og fra vaccinationscenteret på Helsinkivej 3 i Gødvad.

De ældre er meget afhængige af, at deres pårørende påtager sig et ansvar for at hjælpe, og kommunen skal nok hjælpe de ældre, der ikke har pårørende, som kan hjælpe.

Vær tålmodig. Når det er din tur til at blive tilbudt vaccination, får du direkte besked i din e-boks eller med fysisk brev. Her får du information om, hvordan du booker tid til vaccination. Tiderne til vaccination oprettes i takt med, at regionen får vaccinedoser leveret fra Statens Serum Institut. Vær tålmodig og afvent invitationen. Ingen bliver glemt. Undgå at belaste læge og kommunen med opkald om, hvornår du får tilbudt vaccination.

Borgere og medarbejdere, der skal vaccineres på fx et plejecenter eller et hospital, får besked om tiderne fra plejecenteret og hospitalet.
Øvrige borgere skal vaccineres på et regionalt vaccinationscenter. I Silkeborg ligger Vaccinationscenter Silkeborg på Helsinkivej 3 i Gødvad.

Borgerne vil i grupper få tilbud og information om vaccination i e-boks eller pr. brev. Ud fra brevet skal vi selv booke en tid til vaccination via en national hjemmeside på samme måde, som vi bestiller tid til en coronatest på coronaprover.dk.
Borgere, der ikke selv er i stand til det, skal så vidt muligt have hjælp fra pårørende til at booke vaccinationstider og til transport til vaccinationscenteret.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vær tålmodig og prøv igen senere. Hjemmeplejen har været i kontakt med pårørende, som har oplevet at linket i brevet om booking af vaccinationstider ikke har virket, og når man i stedet ringer for at booke en tid, så kan det ikke lade sig gøre, fordi borgeren tilsyneladende ikke er oprettet til vaccination. I den situation, skal man blot være tålmodig og prøve igen senere eller dagen efter. Linket skal nok virke. Det gør det heldigvis for de fleste, men der kan være lidt pres på det nye system her i begyndelsen. Silkeborg Kommune er i kontakt med sundhedsmyndighederne, og problemerne med linket vil blive løst.

Borgerne skal som udgangspunkt selv transportere sig til vaccination på Vaccinationscenter Silkeborg i Gødvad, fx via handicapkørsel, flextrafik eller med hjælp fra pårørende. Husk også at bestille hjemtransporten. Er det ikke muligt, kan Silkeborg Kommune hjælpe. Kontakt Visitationen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen på tlf. 89 70 18 76 eller pr. e-mail til visitationsgruppen@silkeborg.dk, som kan bevilge hjælp til transport, hvis du opfylder de kriterier, der politisk er besluttet for at kunne yde hjælp til transporten.

Borgere over 65 år, som både får personlig pleje og praktisk hjælp af hjemmeplejen, og som har brug for liggende transport til vaccination, skal ikke kontakte Silkeborg Kommunes visitation om hjælp til transport, men afvente, at de bliver kontaktet. Der arbejdes på en fælles løsning med Region Midtjylland om liggende transport eller vaccination i hjemmet af disse borgere. Så vær tålmodig. Ingen bliver glemt.

Vaccinationen foregår som ved en normal influenzavaccination. Det er plejehjemslægen/en praktiserende læge, som giver vaccinationen. Inden vaccinationen skal borgeren give samtykke til at blive vaccineret, som det også sker ved influenzavaccination. Er borgeren ikke i stand til at give samtykke, skal pårørende forinden have give samtykke. Herefter bliver borgeren vaccineret. Efter vaccinationen overvåges borgeren i 15 minutter for eventuel allergisk reaktion.

Sundhedsmyndighederne har prioriteret, at de mest udsatte vaccineres først. I takt med at vaccinerne bliver leveret til Danmark vil udrulningen af vaccinationerne ske i en prioriteret rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved smitte med coronavirus samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved smitte med coronavirus
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.

Link til Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Ja.

Sundhedsmyndighederne vaccinerer for at:

 • Minimere død, alvorlig sygdom og senfølger som følge af smitte med coronavirus
 • Minimere spredning af smitte i samfundet
 • Sikre, at samfundskritiske nøglefunktioner fortsat kan fungere

Vaccinationen af befolkningen kommer til at foregå i to overordnede faser:

 • I begyndelsen: Her er en begrænset mængde vacciner til rådighed, som prioriteres til risikogrupper og sundheds- og omsorgspersonale.
 • Senere: Her er vaccineforsyningen tilstrækkelig til at vaccinere større grupper og efterhånden hele befolkningen.

Vaccinen vil blive distribueret fra Statens Seruminstitut til regionerne, og regionerne har herefter ansvar for at organisere tre vaccinationssteder:

 • Vaccination på hospitalerne til personale og indlagte.
 • Vaccination på et vaccinationscenter til borgere, der kan transportere sig.
 • Vaccination på plejecentre og senere også på sociale institutioner, hvor praktiserende læger vil stå for vaccinationen.

I begyndelsen foregår vaccinationen på centrale steder for at sikre den bedste fordeling og fordi vaccinen skal håndteres fra flerdosis glas med store krav til opbevaring.
Senere kan opgaven med vaccination decentraliseres til fx praktiserende læger, apoteker mv.

Ca. 700 borgere, der får praktisk og personlig hjælp, får tilbud og information om vaccination i e-boks eller pr. brev. Foreløbig har flere end 91 % tilkendegivet, at de ønsker at blive vaccineret. Borgere, der ikke selv er i stand til det, skal så vidt muligt have hjælp fra pårørende til at booke vaccinationstider og til transport til vaccinationscenteret. Er det ikke muligt, vil hjemmeplejen være behjælpelig.

Når vaccinationen er givet, bliver den i lighed med andre vaccinationer registreret i Det Danske Vaccinationsregister.

På plejecentre m.v. skal borgere og medarbejdere afgive en interessetilkendegivelse, før de kan vaccineres, og som Silkeborg Kommune journaliserer og videregiver til Region Midtjylland. Interessetilkendegivelsen kan til enhver tid tilbagekaldes inden vaccinationen.

Når en virus kommer ind i kroppen, går immunsystemet i gang med at bekæmpe den fremmede virus. Hukommelsescellerne kan huske virus, så man ikke bliver syg, hvis virus kommer igen. En vaccine hjælper kroppens immunsystem, så man ikke bliver syg, hvis virus kommer ind i kroppen. Vaccinen hjælper mod alvorlig sygdom og forhindrer, at andre bliver smittet.

Det er forskelligt. En influenzavaccine skal man have hvert år, mens en stivkrampevaccine kun behøves hvert 10. år. Sundhedsmyndighederne ved endnu ikke, hvor længe en vaccine mod coronavirus virker. Det forventes, at den første vaccine skal tages to gange med tre ugers mellemrum for at have effekt.

Som ved andre vacciner kan der være nogle få personer, som får bivirkninger. Information om mulige bivirkninger vil fremgå af Sundhedsstyrelsens informationer om vaccinerne, og desuden bliver bivirkninger indberettet til sundhedsmyndighederne.
Sidst opdateret