Selvbetjening og tidsbestilling

Status på danskernes alkoholvaner i 2015

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, hvordan det i 2015 stod til med de 18-64-årige danskeres alkoholvaner, og hvordan et for stort alkoholforbrug påvirker omgivelserne

Undersøgelsen viser at, 10 % har drukket dagligt eller næsten dagligt i det seneste år – en andel der stiger med stigende alder. Så dagligt alkoholforbrug er ikke et ungdomsfænomen men en vane for voksne og navnlig ældre voksne.

7 % har ikke drukket alkohol det seneste år. I forhold til andre europæiske lande er det en meget lav andel. Men der kan måske være tale om, at en kulturforandring er på vej, da den største andel, der ikke drikker, er blandt de 18-34-årige. Forklaringen, der gives af respondenterne, er først og fremmest, at det er usundt, eller at de har set dårlige eksempler på, hvilke konsekvenser alkohol kan få. Dette kunne pege på, at der er en større bevidsthed om alkohol som et risikabelt produkt.

For stort alkoholforbrug går især ud over børnene
Skader på grund af alkohol rammer andre end den, der drikker. Forestillingen om, at det er en privat sag, hvor meget man drikker, holder ikke stik. Alkoholproblemer rammer navnlig de nærmeste og i særlig grad børn, der er afhængige af, at deres forældre er i en tilstand, så de kan drage omsorg for dem. Hvis børn har en far eller mor med en alkoholrelateret diagnose, har de 2,5 gange større risiko for som børn at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og ca. dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord.

Undersøgelsen viser, at knap hver 5. voksne dansker mellem 18-64 år siger, at de som barn eller teenager har boet sammen med nogen, der drak for meget. Det svarer til godt 660.000 mennesker.
Omkring en tredjedel sagde, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem blev efterladt i en utryg situation på grund af alkoholforbruget. 40 % af kvinderne og 36 % af mændene er meget ofte, ofte eller engang imellem blevet råbt ad eller på anden måde verbalt krænket pga. af alkoholforbruget, og knap hver fjerde har meget ofte, ofte eller en gang imellem været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget.

Ikke bare et personligt problem
Mere end halvdelen af befolkningen har i det sidste år kendt nogen, først og fremmest en ven eller en bekendt, med et alkoholproblem eller nogen, som har drukket for meget af og til. Og 42 % har det seneste år følt sig irriteret over, at nogen har kastet op, tisset eller smidt affald, fordi de har fået for meget at drikke.

Når det gælder holdninger til alkohol er 90% af danskerne helt eller delvist enige i, at formidling af viden og information bør være den vigtigste strategi til at nedbringe de skadelige virkninger af alkohol. Men undersøgelsen viser, at 71% er helt eller delvist enige i, at der bør være advarsler om de skadelige virkninger af alkohol på drikkevarer og 53% er helt eller delvist enige i, at alkoholreklamer burde være forbudt.

For mere info kontakt gerne:

Anita Hjort Rasmussen
Alkoholforebyggende medarbejder, Silkeborg Kommune
E-mail: ahr@silkeborg.dk
Telefon: 20 15 46 74

Sidst opdateret