Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Har du ikke mulighed for at isolere dig?

Er du testet positiv smittet med coronavirus eller er du nær kontakt til en smittet, og har du ikke mulighed for at isolere dig i dit eget hjem, har kommunen en isolationsbolig, du kan blive tilbudt.

Coronavirus

Det er Silkeborg Kommune, som sammen med dig vurderer, om du kan få tildelt et isolationsophold uden for hjemmet.

Tilbuddet er til borgere over 18 år, som bor i kommunen eller er på midlertidigt ophold (fx turister).

Børn og unge under 18 år, som er smittet med coronavirus, kan kun visiteres til en bolig sammen med en voksen fra samme husstand.

Du kan være i målgruppen for et isolationsophold udenfor hjemmet, hvis du:

  • Bor sammen med mange mennesker i en bolig, hvor du ikke har nogen mulighed for at have dit eget værelse og derfor ikke kan holde tilstrækkelig afstand til de andre i din husstand (2 meter).
  • Bor sammen med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus, og som du ikke kan holde sikker afstand til.
  • Bor sammen med voksne mennesker, som har svært ved at forstå og dermed følge anbefalingerne om, at du skal være isoleret, fx på grund af demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser.
  • Borgere, der er i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinje for opsporing og håndtering af nære kontakter anses for at være nære kontakter til smittede, og som derfor skal holde sig isolerede i perioden fra de bliver bekendt med at være nære kontakter til en smittet, til de er testet og har fået resultatet af de anbefalede test for covid-19, er således også omfattet af målgruppen.
  • Desuden er borgere, der indrejser fra udlandet og som af hensyn til risiko for smittespredning skal lade sig teste og isolere også omfattet af målgruppen for tilbuddet om frivilligt forudsat, at den pågældende i øvrigt er omfattet af målgruppen for tilbuddet. Det bemærkes, at personer der indrejser fra udlandet og i den forbindelse har behov for et tilbud om ophold på en kommunal isolationsfacilitet selv skal afholde udgiften hertil, herunder for forplejning. Udgiften er på 1.225 kr. (inkl. moms) pr. døgn med tre måltider.


Isolationsopholdet foregår i Silkeborg Kommune. 

Du må ikke forlade stedet, mens du er isolation, og du må heller ikke modtage besøg udefra. Du får tre gratis måltider om dagen under opholdet. Du kan også få nogen til at komme med din mad. Det skal dog ske efter aftale med personalet på stedet, og maden skal stilles uden for din dør.

Bemærk: Du skal være testet positiv for coronavirus eller være nær kontakt til en smittet for at benytte denne mulighed, og du skal først kontakte kommunen, når du - eller din nære kontakt - har svar på test.

Du skal selv kontakte kommunen ved at ringe:

Hverdage mellem 08.00 – 15.00 på telefonnummer 3030 0276

Hverdage mellem 15.00 - 08.00 og weekender på telefonnummer 2979 5540

Du kan læse mere om isolationsophold i pjecen Information om frivilligt isolationsophold.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde sig, hvis du er testet positiv for corona i Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19.
 
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du pjecerne oversat til arabisk, engelsk, farsi, kurdisk, polsk, somali, tigrinya og urdu.
Sidst opdateret