Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: I kø til lynkurser for at blive medarbejder i nødberedskabet i Silkeborg

Omkring 300 har foreløbigt meldt sig og stiller sig til rådighed som medarbejderreserve i nødberedskabet. Lynuddannelser fra 1 til 5 dages varighed går nu for alvor i gang.

Borgere og kommunens medarbejdere, som ikke allerede indgår i nødberedskabet, står nærmest i kø for at komme på lynkurser, hvorefter de står til rådighed for nødberedskabet til sygeplejeopgaver samt praktisk og personlig hjælp til borgere på plejecentre, i hjemmeplejen, på bosteder eller andre områder primært inden for sundhed- og omsorgsområdet og socialområdet.

Reserven af arbejdskraft vil blive aktiveret, hvis hospitalerne for at få plads til corona-patienter begynder at udskrive mange patienter til kommunens midlertidige pladser eller hjemmepleje og hjemmesygepleje, eller hvis smitten spreder sig og mange af kommunens medarbejdere bliver ramt af sygdom, så der kommer til at mangle hænder.

Eksempler på omplaceringer

Adskillige af de ”nye” medarbejdere har allerede fået lynkurser og er nu ansat til forskellige funktioner i nødberedskabet:

 • Uddannelseskoordinator for kommunens SOSU-elever sidder nu i kommunens interne Corona Call-center.
 • To fysioterapeuter og en kostvejleder fra Sundhedshuset har fungeret som chauffører, der bringer værnemidler rundt, og som optællere af værnemidler til
 • Lægemiddelstyrelseen, og nu er de under lynuddannelse til at kunne arbejde i hjemmeplejen.
 • Sygeplejersker, der normalt er visitatorer i myndighedssektionen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, er på vej til at arbejde i hjemmesygeplejen.
 • Rengøringsmedarbejdere, der normalt gør rent på skoler, daginstitutioner, rådhuset og andre af kommunens bygninger, gør nu rent på plejecentre i de ældres stuer og frigør dermed SOSU-medarbejdere til plejeopgaver.
 • Køkkenpersonale fra Cafeen på Rosengaardscenteret afløser i Leve-Bo køkkener på plejecentre.

Omkring 300 har meldt sig

Foreløbigt har omkring 300 borgere og medarbejdere meldt sig til at indgå i nødberedskabet, hvilket udgør en reserve på omkring 15 % på de vitale områder i nødberedskabet.

Godt og vel 200 af dem, der har meldt sig, arbejder allerede i Silkeborg Kommune i andre jobs, mens de resterende er borgere, der har meldt sig via Silkeborg Kommunes hjemmeside, eller er elever og studerende fra sundhedsskolerne samt efterlønnere og seniorer fra blandt andet FOA-området.

Det er personer, som har en sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk baggrund, og personer, som har uddannelser og baggrund fra helt andre områder. Fx uddannelser som sygeplejersker, SOSU-hjælpere og -assistenter, andre sundhedsfaglige baggrund som fx lægesekretærer, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og mange andre uddannelser.

De, der har meldt sig, og som ikke allerede arbejder i Silkeborg Kommune, vil blive ansat på almindelige timelønsvilkår i nødberedskabet.

De første reserver, som trækkes ind i nødberedskabet, har en sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse. De kræver mindst uddannelse og oplæring for at kunne indgå i nødberedskabet. Desuden trækkes kommunens egne medarbejdere ind først, da de allerede er oprettet i kommunens lønsystem.

Uddannelsesprogram med lynkurser på op til fem dage

Mandag 30. marts 2020 går uddannelsen og oplæringen af medarbejderreserven for alvor i gang. 

Medarbejderne kommer til at udfylde de funktioner, de kan oplæres i på kortest mulig tid, uanset om de er faglærte eller ”ufaglærte”. Derfor er det forskellige fag, der undervises i afhængig af opgaver og uddannelsesbaggrund, og lynkurserne og oplæringen varer fra én og op til fem dage afhængig af, hvor meget den enkelte skal opdateres.

I den kommende uge ventes mindst 60 uddannet og oplært, og lynkurserne fortsætter op til påske og efter påske.

Lynkurserne foregår online, som videokurser og med sidemandsoplæring (bed-side-kurser). Det er fx:

 • Hygiejnekurser, og hvordan man undgår smitte
 • Brug af værnemidler som mundbind, forklæder og handsker
 • Online undervisning i basispleje
 • Forflytningskurser, dvs. undervisning i brug af hjælpemidler til at flytte ældre og syge, hvordan man vender ældre i en seng, så de ikke får liggesår, og hvordan man får ældre op, så de kan komme på toilettet, hvordan man vasker borgere og flytte dem til en lænestol.
 • Undervisning i Fælles MedicinKort
 • Sidemandsoplæring på plejecenter og i hjemmeplejen

SOSU-skolen i Silkeborg står for de sundhedsfaglige kurser, Sundheds- og Omsorgsafdelingens arbejdsmiljøteam står for forflytningskurser, og medarbejdere fra plejecentre og hjemmeplejen står for sidemandsoplæringen.

Silkeborg Kommune har blandt andet lynproduceret fem undervisningsvideoer om på- og aftagning af værnemidler, tidlig opsporing af sygdom samt om kommunikation.

Forventninger til behovet
Det er svært at forudsige, hvor stort behovet for ekstra medarbejdere i nødberedskabet bliver, men det er vigtigt, at der er nok.

Forventningen lige nu er, at hospitalerne op til påsken for alvor begynder at udskrive patienter til hjemmesygeplejen og midlertidige pladser i kommunerne, fordi pandemien og dermed presset på hospitalerne forventes at toppe i ugerne efter påske.

Sygefraværet i Silkeborg Kommune er lige nu på det normale, og de steder, hvor sygefraværet er svagt stigende, ser det endnu ikke alarmerende ud.

Lynuddannelsen af ekstra medarbejdere til nødberedskabet betyder, at Silkeborg Kommune er så klar, som det er muligt at blive, hvis hospitalerne begynder at udskrive markant flere patienter til kommunerne eller hvis sygefraværet blandt kommunens medarbejdere begynder at stige.

Silkeborgaftalen
Silkeborg Kommune forhandler i øjeblikket en lokalaftale med de faglige organisationer om omrokering af medarbejdere til nødberedskabet. Det sker som opfølgning på den nationale aftale mellem KL og de faglige organisationer. 

Silkeborg Kommune tilstræber i videst muligt omfang frivillige aftaler om omplacering i god dialog og forståelse med de enkelte medarbejdere. Med de 300, som allerede har meldt sig som medarbejderreserve til nødberedskabet, ventes behovet da også i langt det flest tilfælde at kunne løses gennem frivillige aftaler.

Nødberedskabet i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har ca. 2.500 medarbejdere i nødberedskabet, hvoraf langt de fleste arbejder på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet.
Desuden har kommunen ca. 4.000 hjemsendte medarbejdere, som arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Sidst opdateret