Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Silkeborg søger medarbejder-assistance der kan stå til rådighed

Måske kan du hjælpe os? Silkeborg Kommune får brug for medarbejder-assistance, især har vi behov for sygeplejersker og SOSU-assistenter. Når sygehusene bliver så pressede, at de er nødt til at udskrive patienter til kommunernes hjemmepleje og midlertidige pladser, eller hvis større grupper af medarbejder bliver syge, får vi brug for al den hjælp, vi kan få. Vi sørger naturligvis for, at du både får undervisning og oplæring.

Meld dig her

Vi har især brug for sygeplejesker og SOSU-assistenter.

Meld dig som medarbejder-assistance til pleje af borgere, hjælp på plejecentre m.v. 

(Ønsker du at være frivillig hjælper for ældre, der har brug for hjælp til indkøb, afhentning af medicin m.v. til ældre og syge, så læs mere her)

Vi får brug for hjælp til pleje af borgere, hjælp på plejecentre og i psykiatrien m.v.

Hvis smitten med coronavirus for alvor får fat, har vi brug for medarbejder-assistance, der kan hjælpe til på vores plejecentre og sociale tilbud. 

Det gælder især sygeplejesker og SOSU-assistenter, samt andre med en sundhedsfaglig og socialfaglig uddannelse, der fx er pensioneret eller under uddannelse.

Du får oplæring og undervisning

Vi sørger for, at du får den nødvendige oplæring og bliver undervist i hygiejne, medicinhåndtering, hvordan du bruger værnemidler, og hvordan du yder personlig pleje. Så du kan varetage opgaverne med sikkerhed for både dig selv og for de borgere, du skal hjælpe.

Får vi behov for din hjælp, matcher vi selvfølgelig dine arbejdsopgaver med dine kompetencer. Du vil blive ansat som timelønnet vikar.

Når du melder dig, skal du forvente, at du i første omgang blive lært op til at kunne hjælpe, og derefter vil du stå standby til at hjælpe, når behovet opstår. Hvis mange melder sig frivilligt, vil du stå standby i puljen af hjælpere.

Tre veje til ekstra sundhedspersonale der kan stå til rådighed

Silkeborg Kommune arbejder i tre faser på at skaffe medarbejder-assistance, der kan stå til rådighed, hvis Silkeborg Kommune skal modtage store grupper af borgere fra sygehusene, eller hvis større grupper af medarbejdere med kritiske opgaver bliver smittet med coronavirus.

Allerede for godt en uge siden indgik Silkeborg Kommune et samarbejde med FOA om at formidle kontakten til pensionerede medlemmer, og begyndte at kontakte normale afløsere samt skolerne for at få kontakt til elever og studerende.

I anden fase kommer Silkeborg Kommune nu med en generel opfordring til befolkningen om at melder sig som medarbejder-assistance, især sygeplejesker og SOSU-assistenter.
Meld dig som medarbejder-assistance 

Tredje fase er en netop indgået aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, som giver kommunerne øget fleksibilitet til i dialog med de allerede ansatte medarbejdere at omplacere fx hjemsendte medarbejdere til andre funktioner og opgaver end dem, de normalt er ansat til at løse.

Sidst opdateret