Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Vi åbner for indendørs besøg på plejecentre

Der har siden marts 2020 været besøgsforbud på landets plejecentre og midlertidige pladser. Nu åbnes der op for besøg indenfor.

SOSU-medarbejder taler med en ældre borger

Besøgsrestriktionerne for plejecentre og midlertidige pladser er blevet ændret i en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, som træder i kraft 2. juli 2020.

Ændringen betyder, at besøg på plejecentre og midlertidige pladser nu må foregå både inde og ude.

- Vi har stadig en række retningslinjer, som vi beder besøgende overholde. For vi har stadig brug for hjælp til at opretholde en høj hygiejnestandard, så vi forsat kan undgå smitte med COVID-19, siger Laila Tarpgaard Sundhedsfaglig leder ved Plejecentersektionen i Silkeborg Kommune.

Besøget skal på forhånd aftales med medarbejderne. Og foregår besøget indenfor, skal det som udgangspunkt finde sted i borgerens bolig.

- Besøg skal så vidt muligt holdes til borgerens egen bolig, så vi på den måde sikre, at vi ikke samles for mange samme sted. Det betyder også, at du som gæst helst skal gå direkte til boligen, eventuelt via terrassedøren, så vi mindsker trafik i fællesområderne, forklarer Laila Tarpgaard.

Påbud om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til ovenstående institutioner med henblik på at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 kan alene udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er vigtigt, at alle kender og følger Sundhedsstyrelsens generelle råd

 • Du må ikke være syg eller have haft symptomer på sygdom i op til 48 timer før
 • Vask dine hænder ofte eller brug håndsprit – vi sørger for, at dette er muligt
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Sådan gør du, når du ankommer til boligen 

 • Vi udleverer masker/visir, hvis der er bekymring hos enten dig eller borgeren for smitte
 • Vask dine hænder eller brug den håndsprit, som er i boligen
 • Åben gerne et vindue
 • Afstanden skal så vidt muligt være 2 meter
 • I skal selv medbringe service til eget forbrug, hvis der skal drikkes kaffe mv.

Når besøget er slut og du forlader boligen

 • Efter besøget skal du gøre kontaktflader rene. Det er de flader, I har været i berøring med. Blandt andet håndtag, gelænder, trykknapper og armaturer på toiletter, stole og borde. Du skal gøre rent med vand og sæbe, som er tilgængelig i boligen
 • Hvis I ønsker at gå en tur, er det også muligt. Vi anbefaler, ud fra et forsigtighedsprincip, at I undgår steder med mange mennesker. Og at I holder afstand og undgår ansigt-til-ansigt-kontakt

 • Hvis der ikke er direkte adgang til og fra boligen, skal du undgå at berøre kontaktflader, når du forlader plejecenteret
 
Sidst opdateret