Selvbetjening og tidsbestilling

2,66 mio. kroner til projekt med motion og fællesskaber

Silkeborg Kommune får 2.66 mio. kroner til projektet ”Bevæg dig – sammen”. Projektet skal hjælpe borgere i job med risiko for nedslidning, ledige og sygemeldte hurtigere i arbejde eller styrke deres arbejdsevne og samtidig øge deres mentale, fysiske og sociale helbred.

To mænd, der spiller volleyball

”Bevæg dig – sammen” henvender sig til borgere udenfor arbejdsmarkedet – særligt sygemeldte og unge på uddannelseshjælp - og til medarbejdere, der er i risiko for nedslidning. Projektet foregår i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Frivilligcenter Silkeborg, fagforbundene FOA og 3F, DGI Midtjylland og forskellige idrætsforeninger. Målet er at få borgerne motiveret til at bevæge sig, blive en del af et fællesskab og derigennem få en stærkere tilknytning eller fastholdelse til arbejdsmarkedet.

Det forventes, at knap 400 borgere på frivillig basis deltager i projektet i løbet af projektperioden på tre år.

Matchmaker mellem borgere og foreninger

Bevægelsesbrobyggeren bliver bindeled mellem borgeren, foreninger og jobcenter eller arbejdsplads og er borgerens primære kontaktperson igennem hele forløbet. Samtidig skal brobyggeren også støtte foreningerne i at byde nye medlemmer velkommen.

- Hvis en borger står uden job, kan man godt mangle et fællesskab at høre til. Med Bevæg dig - sammen håber vi, at idrætsforeningerne kan hjælpe med at få deltagerne godt i gang og finde et nyt meningsgivende fællesskab, siger centerleder Ulla Wernberg-Møller, Jobcenter Silkeborg - sygedagpenge og jobafklaring.

De ledige i projektet har blandt andet mulighed for at få betalt tre måneders kontingent til en idrætsforening. Det bliver bevægelsesbrobyggerens opgave at formidle kontakten og finde det rigtige match mellem den ledige og foreningerne, så borgerne kommer i gang med fysisk bevægelse og bliver en del af et fællesskab – og forhåbentlig fastholder det, også efter prøveperioden er slut.

- Vi har et stærkt foreningsliv her i Silkeborg Kommune, og det fællesskab vil vi rigtig gerne hjælpe flere til at blive en del af. Samtidig vil vi tænke vores fantastiske outdoor-muligheder ind i projektet, da vi ved, at natur kan noget særligt for krop og sjæl, siger sektionsleder i Kultur og Fritid, Jeppe Thøgersen.

Bevægelsesbrobyggeren kommer primært til at sidde i jobcenteret, og i perioder muligvis også på arbejdspladser, tæt på borgerne, men også i forskellige afdelinger i kommunen for at sikre, at projektet koordineres på tværs. Udover bevægelsesbrobyggeren vil medarbejdere i Sundhed og Omsorg, Kultur og Fritid samt beskæftigelsesafdelingen være tilknyttet projektet.

Stillingen som bevægelsesbrobygger er netop slået op, og det forventes, at den første borger vil kunne starte i et forløb allerede i april 2020.

Fakta

  • Midlerne stammer fra satspuljeaftalen for 2019 på sundheds- og ældreområdet og beskæftigelsesområdet. Læs puljeopslaget her.
  • 9 kommuner i landet har fået midler. 46 kommuner havde ansøgt
  • Bevæg dig – sammen løber over en treårig periode til og med november 2022

Kontakt

Ulla Wernberg-Møller, Centerleder i Jobcenter Silkeborg - sygedagpenge og jobafklaring, tlf.: 29 13 16 17


Sidst opdateret