Selvbetjening og tidsbestilling

Orientering om delvis nedlukning af besøg på plejecentre og midlertidige pladser

Som følge af et lokalt udbrud af COVID-19 i Silkeborg Kommune har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre mv.

Fremover skal besøg i udgangspunktet være udendørs besøg. Det er op til den enkelte lokalleder, hvor mange der kan komme på besøg ad gangen.

Beboeren må gerne få indendørs besøg af sin nærmeste pårørende (typisk ægtefælle) – altså én person. Besøgene skal som hidtil foregå i beboerens egen bolig.

Derudover må der gerne være flere nære pårørende på besøg samtidigt, når der er tale om kritiske besøg. Kritiske besøg defineres på samme måde som tidligere.

Det vil sige:

  •  Et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person
  • Nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne - og dermed har et helt særligt behov for besøg

Som hidtil skal alle besøg aftales på forhånd med plejecenteret. Der er heller ikke ændret på beboernes mulighed for selv at tage på besøg udenfor plejecenteret.

Det er lokallederen, der afgør, om et besøg kan have status af kritisk besøg. Det er også lokallederen, der i tvivlsituationer afgør, hvem der kan defineres som nære pårørende.

Sådan foregår besøg udenfor

Når du besøger en pårørende på et plejecenter, har vi nogle retningslinjer, du skal følge:

  • Du skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg
  • Der skal holdes to meters afstand
  • Tid og sted skal i forvejen aftales med plejecenteret inden mødet
  • Besøget kan være tidsbegrænset

Restriktionerne gælder i foreløbigt 14 dage og vi tilpasser os naturligvis løbende situationen i Silkeborg Kommune.

Personalet vil hjælpe med at holde kontakten

Det er vigtigt for både pårørende og de ældre, at der opretholdes kontakt på trods af coronasituationen.

Derfor støtter personalet op om, at kontakten mellem pårørende og borgere på plejecentre også kan foregå via telefon, videokald, breve eller lignende.

Personalet hjælper også gerne beboerne med de tekniske ting omkring opkald, hvis det er nødvendigt.

Sidst opdateret