Selvbetjening og tidsbestilling

For at begrænse risikoen for coronasmitte og beskytte ældre, syge og svage borgere, som er særligt udsatte, har krisestaben i Silkeborg Kommune besluttet at lukke alle aktiviteter på daghjem og aktivitetssteder på sundheds- og omsorgsområdet.

Følgende aktiviteter lukkes ned fra torsdag 12. marts 2020 og foreløbigt frem til og med 10. maj - eller indtil andet meldes ud.:
 

 • Aktivitetscenteret Rosengårdcentret i Silkeborg
 • Aktivitetscenteret Alhuset i Kjellerup
 • Aktivitetscenteret Sorringhus i Sorring
 • Aktivitetscenteret på Grauballelund i Grauballe
 • Aktivitetscenteret i Fælleshuset i Voel
 • Daghjemmet Livsgnisten på Funder Plejecenter
 • Daghjemmet Dybdal på Rødegård i Resenbro
 • Daghjemmet Kæret på Fuglemosen i Kjellerup
 • Daghjemmet på Marienlund Plejecenter i Silkeborg
 • Alle øvrige aktiviteter på plejecentre, som involverer andre end plejehjemsbeboere.
 • Al selvtræning
 • Alle aktiviteter under Idræt om Dagen
 • HjælpemiddelHUSET
 • Hørekonsulenternes træffesteder i Toldbodgade og Kjellerup åbner delvis. Det er KUN muligt at bestille tid telefonisk.
 • Genoptræningscenteret er lukket. Borgere vil blive kontaktet om evt. virtuel træning, selvtræning eller udsættelse af forløb
  De borgere, der er i gang med et mestringsforløb, færdiggøres
 • Alle klippekortsordninger på sundheds- og omsorgsområdet er midlertidigt sat på pause

Forebyggende hjemmebesøg. Der vil ikke være besøg i hjemmet. Borgerne vil blive kontaktet telefonisk. Medarbejdere kan træffes i telefontiden fra kl. 8.00-8.30

Sundhedshuset er lukket for besøgende. Alle hold og gruppeaktiviteter lukkes. Samtaler og vejledning på skype eller tlf. Borgere, der har aftaler vil blive kontaktet.

Alle berørte borgere, der benytter dagcentrene, bliver kontaktet direkte af hjemmeplejen.


Medarbejderne på de fire dagcentre vil blive fordelt til opgaver i hjemmeplejen.

For at undgå smittespredning får ældre i hjemmeplejen sat deres normale rengøring på midlertidig pause.

Fra den 17. marts 2020  får 853 ældre i Silkeborg Kommune ikke gjort rent, som normalt. Det sker for at minimere risikoen for spredning af coronavirus til ældre, som – hvis de smittes – er i størst risiko for komplikationer eller dødsfald.

Der er tale om ældre, som udelukkende får praktisk hjælp i hjemmeplejen. Ældre, som også får personlig pleje, vil fortsat også få rengøring.

Plejecentre
For at begrænse risikoen for coronasmitte og beskytte vores ældre, syge og svage borgere på Silkeborg Kommunens plejecentre er det besluttet, at vi i en periode lukker ned for alle besøg og sociale aktiviteter.
Alle funktioner i forhold til pleje og omsorg vil fortsat blive varetaget.
Behandling og pleje af vores ældre er naturligvis vores kerneopgave, som vi fortsat skal varetage. Ikke mindst i en situation som denne.
Derudover er det vigtigt for os at passe ekstra godt på vores borgere i samfundet, som hvis de bliver smittet med coronasmitte, er i ekstra stor risiko for alvorlig sygdom.
Nedlukningen betyder helt konkret, at medmindre besøget er uopsætteligt, er det ikke muligt. I stedet for opfordrer vi til, at du ringer eller I måske bruger facetime eller videochat.
Medarbejderne vil selvfølgelig være behjælpelige med dette.

Hjemmepleje
Opfordres til at udvise forsigtighed og tage ekstra hensyn. 

Pårørende vil få besked om disse henstillingerne. 


HjælpemiddelHUSET er lukket indtil 8. juni - eller indtil andet meldes ud.

Sidst opdateret