Selvbetjening og tidsbestilling

Demente får sanserum

Torsdag 3. september indvies et såkaldt snoezelrum på Karolinelundscenterets midlertidige pladser. Et snoezelrum er et lokale fyldt med sanseindtryk, som alt efter behov kan stimulere eller berolige borgere med demens

Formålet med Snoezelrummet, hvis koncept stammer fra Holland, er at skabe et alternativ til ekstra medicinering af demensramte borgere, som fx er apatiske eller – i den anden ende af skalaen - overstimulerede. Forskning viser, at målrettet påvirkning af sanser øger de demensramtes velbefindende og funktionsevne.

Når plejepersonalet vurderer, at en borger på ophold kan have behov for tid i rummet, forbereder de den stimulation, som den pågældende kan gave gavn af. Drejer det fx om en borger med apati, kan man tænde for brusende boblerør eller en roterende stjernehimmel. Har borgeren tendens til depression kan man fx vise billeder af en dejlig blomstereng eller billeder fra en hverdag, som han eller hun måske kun kan huske i glimt.

Al plejepersonale uddannes i snoezelkonceptet
-Det er vigtigt, at plejepersonalet kender hver enkelt bruger af sanserummet, så de får den korrekte form for stimuli. Derfor har vi også prioriteret at sende samtlige plejemedarbejdere på kursus i konceptet, så de kan bruge rummet professionelt og korrekt. Vi vil have, at alle bliver ildsjæle i forhold til snoezelterapien, fortæller demenskonsulent i Silkeborg Kommune, Marianne Røjgaard og fortsætter:

-Vi håber på at skabe en så positiv og tryg stemning i rummet for den demensramte, at det kan danne grundlag for en tættere relation til plejepersonalet, så de lettere kan få lov til fx at hjælpe den demensramte med den personlige hygiejne eller andre ting, som før kunne medføre frustrationer. Rummet er godt for alle uanset graden af funktionsnedsættelser. Her stilles ingen krav til noget – ikke engang at man har et sprog.

Også pårørende vil kunne være sammen med deres familiemedlem i Snoezelrummet. Det giver mulighed for en helt anden måde at være sammen på – uden forstyrrelser og med indtryk man kan opleve sammen men på den dementes præmisser.

Invitation til at kigge forbi til officiel indvielse
Torsdag 3. september kl. 12:30-16:00 indvies Snoezelrummet på Karolinelundscentret, Karolinelundsvej 15, Gjern i Silkeborg.

Dagen byder på rundvisning, lidt mundgodt og mulighed for at besøge en række stande, hvor forskellige leverandører præsenterer det nyeste inden for teknologiske og sansestimulerende hjælpemidler til demente.

For mere information om snoezelrummet og indvielsen kontakt gerne:

Marianne Røjgaard
Demenskonsulent i Silkeborg Kommune
Tlf. 89 70 45 18 eller 21 70 35 94
E-mail: marianne.rojgaard@silkeborg.dk
Sidst opdateret