Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune udvikler ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Ny specialuddannelse til sygeplejersker skal styrke fagligheden og sikre endnu bedre pleje i borgernes hjem. Silkeborg Kommune er med til at udstikke retningen for uddannelsen - og er allerede i gang med at teste den.

Kortere indlæggelser på sygehusene og dermed mere komplicerede sygdomsforløb giver flere komplekse sygepleje- og behandlingskrævende opgaver for kommunernes sygeplejersker.

- Vi møder flere multisyge ældre; altså ældre, som har flere sygdomme på samme tid. Indlæggelserne er mere kortvarig end tidligere, befolkningen bliver ældre og hjemmesygeplejersken får dermed flere og mere komplicerede opgaver, som vi skal håndtere i borgernes hjem, forklarer Hanne Helding Bentzen, sygeplejerske hos Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje stiller dermed skarpt på, hvordan kommunerne bedst muligt støtter borgerne i eget hjem. Og det fokus skaber større tryghed hos både borgere og medarbejdere.

- Specialuddannelsen giver sygeplejerskerne en stærkere faglighed at stå på, så vi sikrer, at komplekse sygdomsforløb bliver håndteret af personale, som har de rette forudsætninger. Og så er patientsikkerheden naturligvis altafgørende - og den understøtter vi i høj grad med uddannelsen her, siger Anders Kjærulff, direktør for Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune.

I første omgang sendes seks medarbejdere fra Silkeborg afsted på uddannelsen, som strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse, som foregår både på ansættelsesstedet, på hospital eller almen praksis og via praksisnær teoriundervisning.

- Sammen med fem ankerkommuner skal vi hjælpe med at sætte retningen for uddannelsen i samarbejde med KL, Professionshøjskolerne og Sundhedsstyrelsen. På landsplan skal 100 sygeplejersker i første omgang teste uddannelsen, hvor det første hold startede op i december, fortæller Tina Rosendahl Nielsen, uddannelsesansvarlig for specialuddannelsen i borgernær sygepleje i Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune.

Til august sender kommunen yderligere syv sygeplejersker afsted. Målet er, at 65 % af Silkeborg Kommunes sygeplejersker er uddannede i borgernær sygepleje.

Se Silkeborg Kommunes film om specialuddannelsen i borgernær sygepleje her.

Yderligere information

Anders Kjærulff, direktør for Sundhed og Omsorg: 20 16 73 47

Tina Rosendahl Nielsen, uddannelsesansvarlig for specialuddannelsen i borgernær sygepleje i Sundhed og Omsorg: 20 41 54 12

Sidst opdateret