Selvbetjening og tidsbestilling

Stadig flere får ondt i livet

Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. En fælles, styrket indsats er baggrunden for KKR-konferencen onsdag 7. marts 2018 i Silkeborg. Her mødes over 180 aktører, med en aktie i den nære psykiatri, for at drøfte, hvordan hjælpen til borgerne kan gøres endnu bedre.

Hænder

Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser og behandles for psykiske sygdomme. I de seneste par år er antallet fx steget omkring 20 % alene for voksne i job. Det er baggrunden for en KKR-konference om den nære psykiatri onsdag 7. marts 2018 i Silkeborg.

- Vi ser stadig flere borgere, som har ondt i livet i en kortere eller længere periode i livet. Nogle er ensomme, får angst eller depressionen, andre får psykiske sygdomme, siger næstformand i KKR Midtjylland, borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune.

- Det er vigtigt, at borgerne bevarer kontakten til job, uddannelse og et fungerende hverdagsliv, så man ikke bliver isoleret, og så vi undgår, at folk bliver så syge, at de bliver indlagt, siger Steen Vindum.

- Den nære psykiatri i form af forebyggelse, indsatser og hjælp rettet mod borgernes hverdagsliv er helt afgørende for, at borgerne kan komme sig eller leve et godt liv med en psykisk lidelse. Nogle får hjælp i en kort periode i livet, andre får hjælp til at leve med de psykiske lidelser, siger Steen Vindum, Silkeborg Kommune, som er vært for konferencen.

Over 180 politikere og embedsmænd fra 14 kommuner og Region Midtjylland, patientforeninger og handicapråd, bl.a. Bedre Psykiatri og SIND, samt repræsentanter fra KL, politiet, praktiserende lægers organisation PLO og Sundhedsstyrelsen er tilmeldt KKR-konferencen om den nære psykiatri – hvordan kan vi gøre det bedre for borgere med psykiske lidelser?

Formålet med konferencen er at drøfte fælles retning og fælles prioritering af indsatserne, så hjælpen til borgerne bliver endnu bedre. Clement Kjersgaard styrer debatten. Konferencen foregår onsdag 7. marts 2018 kl. 16.00-19.00 i Jysk Park Radisson Blu, Ansvej 108, Silkeborg.

Kontakt:
Direktør Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune, tlf. 20 16 73 47.
Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, næstformand i KKR Midtjylland, tlf. 26 29 37 32.

Fakta om livet med psykiske lidelser

• Borgere med alvorlig psykisk sygdom dør i gennemsnit 15-20 år tidligere end andre.
• 5,7 % af voksne mellem 16-64 år har en psykisk lidelse af mindre end 6 måneders varighed.
• 4 % af voksne mellem 16-64 år har en psykisk lidelse af mere end 6 måneders varighed.
• Andelen af 18-64-årige med kontakt til det psykiatriske hospitalsvæsen (indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante behandlinger) er steget 19,7 % blandt personer i job fra 2013-15
• I en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere skønnes 2.000 at have en depression og 2.600 har angst, og 715 børn vokser op i familier med psykisk sygdom.
• Merudgifterne for en gennemsnitskommune til borgere med dårlig mental sundhed er 35 mio. kr. årligt i medfinansiering af sundhedsydelser og udgifter til personlig og praktisk hjælp. Udgifterne til behandling vurderes at udgøre ca. 10 % af de samlede udgifter, mens hovedparten skyldes langvarigt sygefravær og nedsat arbejdsevne.

Sidst opdateret