Selvbetjening og tidsbestilling

Tilsyn viser: Høj kvalitet på kommunens plejecentre

Det uanmeldte tilsyn af plejecentre i Silkeborg Kommune viser, at kvaliteten er høj. Samtlige plejecentre beskrives som velfungerende i den tilsynsrapport, der netop er offentliggjort.

Silkeborg Kommunes 20 plejecentre samt Kjellerup Friplejehjem har haft uanmeldte besøg af den eksterne samarbejdspartner, Akkrediteringsrådgiverne, som foretager tilsynene. Og det har resulteret i tilsynsrapporter med flotte resultater.

Tilsynene, som foretages hvert år, skal sikre, at lovgivningen, serviceniveauet og de almene faglige standarder inden for pleje, praktisk hjælp og træning bliver overholdt.

Samlet set lever plejecentrene i Silkeborg Kommune i vid udstrækning op til lovgivningen og de fastsatte kvalitetsmål med en med god praksis på en række områder samt forbedringsområder på enkelte.

Tilfredse borgere og kompetente medarbejdere

Det kommunale tilsyn viser, at borgerne generelt giver udtryk for tilfredshed med forholdene. De oplever engagerede og kvalificerede medarbejdere og ledelse, som gør deres bedste for at imødekomme borgernes behov.

Tilsynet viser også, at kommunens godkendte standarder efterleves, og at medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udvise fleksibilitet med hensyn til den enkeltes og hele borgergruppens trivsel.

Sundheds- og Ældreudvalget er glad for resultatet:

- Det er ikke første gang, at tilsynet munder ud i så flot en tilsynsrapport. Det vidner om, at vi har nogle rigtig velfungerende plejecentre her i Silkeborg Kommune, hvor borgerne får en god og kompetent pleje. Medarbejdere og ledelse fortjener en stor tak for de flotte resultater, udtaler et enigt udvalg.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunen hvert år foretage mindst et uanmeldt tilsynsbesøg i plejeboliger. Tilsynene på plejecentre i Silkeborg Kommune er gennemført i perioden september-november 2018.

Efter hvert tilsyn er der fra plejecentrenes side stort fokus på at følge op på de bemærkninger, der har været. Blandt andet arbejder vi fortsat med at implementere politikken om Det Gode Hverdagsliv.

Yderligere information

Sidst opdateret