Selvbetjening og tidsbestilling

Tusindvis af børn har et alkoholproblem – hjælpen skal frem i lyset

Silkeborg Kommune deltager i en ny, landsdækkende kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag.

Lille dreng
Når far eller mor drikker, er det ikke bare de voksne, der har et alkoholproblem – det er i smertelig grad også børnene, selv om mange er gode til at skjule det for deres omgivelser.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge under 18 år fra alle sociale lag vokser op i et hjem, hvor far eller mor – eller begge – drikker for meget.

Mens det tidligere kun var den drikkende, der kunne få gratis, anonym og skræddersyet alkoholbehandling, så er der i dag mulighed for støtte og samtaleterapi til børn - også selv om mor eller far endnu ikke har erkendt deres alkoholproblem.

Desuden er der via satspuljemidler startet en række nye, gratis tilbud om terapi til børn og unge i alkoholfamilier – men mange kender ikke til disse behandlingstilbud.


Her kan du få hjælp

Alkohol & Samfund og TrygFonden iværksætter derfor fra 11. januar og frem til marts 2018 den første landsdækkende oplysningskampagne der – ud over at opfordre borgere med alkoholproblemer til at opsøge kommunernes behandlingstilbud - gør opmærksom på de gratis muligheder for terapi til børn og unge i alkoholfamilier.

Børn, unge og voksne, der har alkoholmisbrug inde på livet kan finde hjælp til at komme videre på kampagnens hjemmeside www.hope.dk.

Her kan lærere, frontpersonale og andre fagpersoner også finde konkrete råd til at tage den vigtige samtale med et barn – og barnets forældre – hvis der er mistanke om alkoholproblemer i familien.

Du kan også læs mere på Rusmiddelcenter Silkeborgs hjemmeside, hvor du finder vores gratis alkoholbehandling, der omfatter både samtaler, støtte og terapi til både børn, unge og voksne, familierådgivning, anonym rådgivning og ambulant behandling.


Stort fokus på børn og unge

I Silkeborg Kommune er der stort fokus på tilbud til børn og unge, for hele familien er ramt, når far eller mor drikker.

- Et eksempel på et af vores tværfaglige tilbud er Familieafdelingen, Rusmiddelcenteret og Sundhedshusets kurser målrettet lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og trivselsgruppeledere, hvor målet er at ruste fagpersoner til tidligt at få øje på familier, der kæmper med et alkoholmisbrug, fortæller Anita Hjort Rasmussen, alkoholforebygger i Sundhedshuset i Silkeborg.

Andre indsatser retter sig mod familieorienteret alkoholbehandling, mens der også er oprettet trivselsgrupper på Silkeborg Kommunes folkeskoler målrettet børn i udsatte livssituationer.

Kommunens børn og unge kan også bruge TUBA, som tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkoholproblemer.
Sidst opdateret